Odpust w Borowinie

197
Odpust w Borowinie. Foto: Sławomir Szymczyk

W Święto Przemienia Pańskiego, 6 sierpnia, odbył się doroczny odpust w zabytkowej kaplicy Świętego Krzyża w Walisce (Borowina). Uczestnicy odpustu modlili się za Ojczyznę, powstańców warszawskich i żołnierzy Armii Krajowej. Spotkaniu patronował Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia.

Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. Andrzej Pawlik, długoletni proboszcz parafii Wsola; on też wygłosił homilię. Po Eucharystii chór parafialny zaprezentował program słowno-muzyczny.

Podczas spotkania zaprezentowano wystawę „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, która w Borowinie pojawiła się dzięki staraniom Dariusza Bąka, posła na Sejm RP i Sławomira Szymczyka, dyrektora jego biura poselskiego.

Sławomir Szymczyk wprowadził zgromadzonych w świat Prymasa Wyszyńskiego i jego sposób myślenia o rodzinie. Jego własne, wzruszające wspomnienia rodzinnego domu wiele mówią o atmosferze, miłości rodzinnej, sposobie wychowania dzieci w kulcie dla Matki Bożej i Ojczyzny.

– Wystawa nosi tytuł „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”. Tak jak słowo „gramatyka” odnosi się do zasad języka, którym się posługujemy, tak tu odnosić się będzie do zasad, jakimi w życiu kierowali się dwaj wielcy Polacy: Prymas Stefan Wyszyński i Papież Jan Paweł II. Znamy te zasady, jesteśmy zobowiązani znać, bo są tak ważne, że i nasze życie od nich zależy. Istotne jest również to, jak Oni o nich mówią – nie tylko ze względu na piękno języka, ale przede wszystkim na piękno argumentów. Widać to wtedy, gdy mówią o powołaniu czy sumieniu, ale też i wtedy, gdy wypowiedź dotyczy Polski, Europy, historii, cierpienia czy narodu. – mówi Sławomir Szymczyk.

Na wystawie znaleźć można piękne słowa o męstwie, o kobiecie, o miłości, o cierpieniu czy przebaczeniu.

Nad całością czuwał ks. Stanisław Pudzianowski, proboszcz parafii Klwów.

Zdjęcia: Sławomir Szymczyk