Okres Zwykły – cz. II (9 czerwca – 31 lipca 2019)

1441

XII TYDZIEŃ OKRESU ZWYKŁEGO


23 czerwca – Niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • XII NIEDZIELA ZWYKŁA (k. zielony)
  • Wieczorna Msza wigilijna uroczystości Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (k. biały)
 • Czytania
  • Cz. 1: Za 12, 10-11; 13, 1
  • Cz. 2: Ga 3, 26-29
  • Ew.: Łk 9, 18-24
 • Czytania wigilii:
  • Cz. 1: Jr 1, 4-10
  • Cz. 2: 1 P 1, 8-12
  • Ew.: Łk 1, 5-17 (LM, t. VI)
 • Inne:

24 czerwca – poniedziałek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA, UROCZYSTOŚĆ (k. biały)
 • Czytania (LM, t. VI)
  • Cz. 1: Iz 49, 1-6
  • Cz. 2: Dz 13, 22-26
  • Ew.: Łk 1, 57-66.80
 • Inne:

25 czerwca – wtorek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz.: Rdz 13, 2. 5-18
  • Ew.: Mt 7, 6.12-14
 • Inne:
  • 43. Rocznica wydarzeń Czerwca’76 w Radomiu. W Modlitwie wiernych okolicznościowe wezwanie za ofiary tamtych wydarzeń.
  • † ks. Stanisław Ciejka 2007

26 czerwca – środa

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
  • św. Zygmunta Gorazdowskiego prb, wspomnienie (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Rdz 15, 1-12.17-18
  • Ew.: Mt 7, 15-20
 • Inne:

27 czerwca – czwartek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
  • Św. Cyryla Aleksandryjskiego b dK, wspomnienie (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Rdz 16, 1-12.15-16
  • Ew.: Mt 7, 21-29
 • Inne:

28 czerwca – piątek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UROCZYSTOŚĆ (k. biały)
 • Czytania (LM, t. III, s. 491n)
  • Cz. 1: Ez 34, 11-16
  • Cz. 2: Rz 5, 5b-11
  • Ew.: Łk 15, 3-7
 • Inne:
  • Dziś dzień Imienin Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego. Dostojnego Solenizanta polecamy Panu Bogu w Modlitwie wiernych i modlitwach osobistych.
  • Taca na potrzeby Stolicy Apostolskiej

29 czerwca – sobota

 • Tytuł dnia (kolor)
  • ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA, UROCZYSTOŚĆ (k. czerwony)
 • Czytania (LM, t. VI)
  • Cz. 1: Dz  12, 1-11
  • Cz. 2: 2 Tm 4, 6-9.17-18
  • Ew.: Mt 16, 13-19
 • Inne:
  • † ks. Tadeusz Jakubiak 1993