Okres Zwykły – cz. I (7 stycznia – 14 lutego 2018)

1076

I Tydzień Okresu Zwykłego
(cykl niedzielny – B, dni powszednie – rok II)


7 stycznia – niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • CHRZEST PAŃSKI, ŚWIĘTO (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Iz 42, 1-4.6-7
  • Cz.: Dz 10, 34-38
  • Ew.: Mk 1, 6b-11
 • Inne
  • † Józef Wrochna 2000
  • † Jan Klimkowski 2009
  • † Henryk Sorbjan 2017

8 stycznia – poniedziałek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz.: 1 Sm 1, 1-8
  • Ew.: Mk 1, 14-20
 • Inne:

9 stycznia – wtorek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz.: 1 Sm 1, 9-20
  • Ew.: Mk 1, 21-28
 • Inne

10 stycznia – środa

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz.: 1 Sm 3, 1-10.19-20
  • Ew.: Mk 1, 29-39
 • Inne

11 stycznia – czwartek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz.: 1 Sm 4, 1-11
  • Ew.: Mk 1, 40-45
 • Inne
  • † Ryszard Staciwa 1999

12 stycznia – piątek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz.: 1 Sm 8, 4-7.10-22a
  • Ew.: Mk 2, 1-12
 • Inne

13 stycznia – sobota

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
  • Św. Hilarego b dK, Wspomnienie dowolne (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: 1 Sm 9, 1-4.17-19; 10, 1a
  • Ew.: Mk 2, 13-17
 • Inne
  • † Stanisław Staniek 2007