Okres Zwykły – cz. III (1 sierpnia – 30 września 2019)

460

XVIII TYDZIEŃ OKRESU ZWYKŁEGO


4 sierpnia – Niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz. 1: Koh 1,2; 2, 21-23
  • Cz. 2: Kol 3, 1-5.9-11
  • Ew.: Łk 12, 13-21
 • Inne:
  • † ks. Stanisław Kula 2016

5 sierpnia – poniedziałek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
  • Rocznica Poświęcenia Rzymskiej Bazyliki NMP, wspomnienie (k. biały),
 • Czytania
  • Cz.: Lb 11, 4b-15
  • Ew.: Mt 14, 13-21
 • Inne:

6 sierpnia – wtorek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ŚWIĘTO (k. biały)
 • Czytania (LM, t. VI)
  • Cz.: Dn 7, 9-10.13-14
  • Ew.: Łk 9, 28b-36
 • Inne:

7 sierpnia – środa

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
  • Św. Sykstusa II p i Towarzyszy mm, wspomnienie (k. czerwony),
  • Św. Kajetana prb, wspomnienie (k. biały),
 • Czytania
  • Cz.: Lb 13, 1-2.25 – 14, 1.26-30.34-35
  • Ew.: Mt 15, 21-28
 • Inne:

8 sierpnia – czwartek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Św. Dominika prb, wspomnienie (k. biały)
 • Czytania
  • Cz.: Lb 20, 1-13
  • Ew.: Mt 16, 13-23
 • Inne:
  • † ks. Zygmunt Lewiński 2001

9 sierpnia – piątek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYZA (Edyty Stein) dz m, Patronki Europy, ŚWIĘTO (k. czerwony)
 • Czytania (LM, t. VI)
  • Cz.: Oz 2,16b.17b.21-22
  • Ew.: Mt 25, 1-13 lub Mt 16, 24-27
 • Inne:

10 sierpnia – sobota

 • Tytuł dnia (kolor)
  • ŚW. WAWRZYŃCA dk m, ŚWIĘTO (k. czerwony)
 • Czytania (LM, t. VI)
  • Cz.: Mdr 3, 1-9
  • Ew.: J 12, 24-26
 • Inne:
  • † ks. Jan Roguś 2001