Okres Zwykły – cz. III (1 sierpnia – 30 września 2019)

459

XXI TYDZIEŃ OKRESU ZWYKŁEGO


25 sierpnia – Niedziela

 • Tytuł dnia (kolor)
  • XXI NIEDZIELA ZWYKŁA (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz. 1: Iz 66, 18-21
  • Cz. 2: Hbr 12, 5-7.11-13
  • Ew.: Łk 13, 22-30
 • Inne:
  • Można dziś odmówić tekst Ślubów Jasnogórskich – zob. Agenda s. 258

26 sierpnia – poniedziałek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ, Głównej Patronki Metropolii Częstochowskiej, UROCZYSTOŚĆ (k. biały)
 • Czytania (LM, t. VI)
  • Cz. 1: Prz 8, 22-35 lub Iz 2, 2-5
  • Cz. 2: Ga 4, 4-7
  • Ew.: J 2, 1-11
 • Inne:

27 sierpnia – wtorek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Św. Moniki, wspomnienie (k. biały)
 • Czytania (LM, t. VI)
  • Cz.: Syr 26, 1-4.13-16
  • Ew.: Łk 7, 11-17
 • Inne:
  • † ks. Marian Magdziak 2004

28 sierpnia – środa

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Św. Augustyna b dK, wspomnienie (k. biały)
 • Czytania (LM, t. VI)
  • Cz.: 1 J 4, 7-16
  • Ew.: Mt 23, 8-12
 • Inne:

29 sierpnia – czwartek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela, wspomnienie (k. czerwony)
 • Czytania (LM, t. VI)
  • Cz.: Jr 1, 17-19
  • Ew.: Mk 6, 17-29
 • Inne:

30 sierpnia – piątek

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz.: 1 Tes 4, 1-8
  • Ew.: Mt 25, 1-13
 • Inne:

31 sierpnia – sobota

 • Tytuł dnia (kolor)
  • Dzień powszedni (k. zielony)
 • Czytania
  • Cz.: 1 Tes 4, 9-11
  • Ew.: Mt 25, 14-30
 • Inne: