Pierwszy rok wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu

1295
Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Jedlni-Kolonia. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W święto św. Andrzeja Apostoła (30.11) ubiegłego roku bp Henryk Tomasik poświęcił Kaplicę Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Jedlni-Kolonia. W rocznicę tego wydarzenia uroczystą Mszę św. w tym miejscu sprawował bp Piotr Turzyński.

– Jesteśmy w kaplicy, która została rok temu poświęcona i przez ten rok ludzie tu przychodzili do Pana Jezusa, który jest zawsze taki sam. On przenika i zna każdego z nas i wszystkich którzy tu przychodzą, i tych którzy tu nie przychodzą. Ilu ludzi przez ten czas doświadczyło tu wewnętrznego pokoju, dostało siły w swoich problemach czy krzyżach życiowych, ile mądrości i światła? Tylko Pan Bóg jeden wie… Jezus Chrystus obecny tu jest taki sam: obecny w Najświętszym Sakramencie. Przenikający nas, wzywający do zadań. A my mamy też być świadkami tak jak św. Andrzej Apostoł. On nie zachował dla siebie prawdy, że jest Mesjasz, ale poszedł do Piotra i mu o tym powiedział. – mówi w homilii bp Piotr Turzyński.

Na koniec złożył życzenia.

– Niech przebywanie z Chrystusem w ciszy na adoracji przyniesie błogosławione owoce. Niech to doświadczenie Pana Jezusa wewnętrznie nas przemienia, da siłę do głoszenia, że jest Zbawiciel, który jest mocniejszy niż człowiek, niż  wirus, niż zło. Większy od całego świata. Dla którego warto żyć i któremu warto siebie dać. – mówi biskup.

bp Piotr Turzyński, homilia:

 

Adoracja w tej kaplicy trwa nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i nie została przerwana mimo pandemii koronawirusa. W adorację można włączyć się indywidualnie, jak też w grupach.

– Zachęcamy też do adoracji nocnej, która trwa od 21.00 po Apelu do 6.00 rano. Dyżur już pełnią parafie i wspólnoty, takie jak: grupy Odnowy w Duchu Świętym, Koła Różańcowe, Rodziny Nazaretańskie czy „Galilea”. Praktycznie mamy tutaj na miejscu przedstawicieli większości grup, które działają w parafiach. Każdy może włączyć się do takiej adoracji. Trzeba tylko zgłosić się do przedstawiciela Zarządu Fundacji – kontakty są podane na stronie www.eucharystycznyplomien.pl. Można adorować jednorazowo lub wielorazowo. Stały dyżur – to adoracja raz w miesiącu, podjęty na kilka godzin adekwatnie do możliwości danej osoby. – mówi ks. Sławomir Płusa z Fundacji Eucharystyczny Płomień.

Za dzieło budowy Kaplicy Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu im. św. Jana Pawła II na terenie parafii Jedlnia koło Radomia odpowiada Fundacja „Eucharystyczny Płomień”, której prezesem jest ks. Sławomir Płusa. Dyrektorem duchowym tej kaplicy został o. Joseph Vadakkel MCBS z Indii. Kaplicą opiekują się siostry nazaretanki.