Prymicje w seminarium

1377
Neoprezbiterzy udzielają błogosławieństwa. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Nowi kapłani Diecezji Radomskiej odprawili Mszę św. prymicyjną w seminaryjnej kaplicy.

Mszy św. przewodniczył ks. Jarosław Wojtkun, rektor WSD w Radomiu, a homilię wygłosił ks. Jacek Mizak, wicerektor radomskiego seminarium i opiekunem rocznika nowych kapłanów podczas ich sześcioletniej formacji w seminarium.

– Dziś weszliście na górę, weszliście po schodach do prezbiterium i taka ma być cała Wasza droga. Macie patrzeć w górę i pociągać innych wiernych do góry. Wędrówka po czerwonym dywanie do ołtarza dobiegła końca, jednakże później nastąpi zejście z czerwonego dywanu w codzienność. Niech się wypełniają w Waszym życiu słowa Jezusa Chrystusa, które umieściliście na wspólnym pamiątkowym obrazku: „Trwajcie we mnie, a Ja w was trwać będę” (J 15,4). – mówił ks. Wojtkun.

Na zakończenie Eucharystii nowo wyświęceni księża udzielili wszystkim zgromadzonym błogosławieństwa prymicyjnego i zostawili dla każdego pamiątkowe obrazki.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "unauthorized_client",
  "error_description": "Unauthorized"
}
See here for documentation.