Przebieg spotkania

596
  1. Modlitwa synodalna [>>TU<<]
  2. Odczytanie fragmentu Pisma Świętego, np. Dz 10, 1-33. Chwila medytacji lub krótki komentarz.
  3. Przedstawienie pytania i porządku spotkania. Pytanie: Kościół synodalny, głosząc Ewangelię, „podąża razem”. Jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj w waszym Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”? (DP, 26).
  4. Pierwsza wypowiedz poszczególnych osób: przypomnienie sobie naszych doświadczeń: Jakie doświadczenia z naszego lokalnego Kościoła przywołuje na myśl to pytanie? – nie przewiduje się dyskusji (słuchanie).
  5. Czas ciszy i modlitwy w skupieniu (medytacja nad usłyszanymi treściami).
  6. Ponowne zabranie głosu – ponowne odczytanie tych doświadczeń w sposób bardziej pogłębiony: Jakie radości wywołały? Jakie trudności i przeszkody napotkały? Jakie rany wydobyły na światło dzienne? Jakie wzbudziły przemyślenia?. Możliwość niewielkiej dyskusji.
  7. Kolejna chwila wyciszenia i medytacji.
  8. Końcowe podsumowanie wypowiedzi każdego z uczestników: zebranie owoców, by się nimi podzielić: Gdzie w tych doświadczeniach rozbrzmiewa głos Ducha Świętego? O co Duch Święty nas prosi? Jakie są punkty, które należy potwierdzić, jakie są perspektywy zmian, jakie kroki należy podjąć? Gdzie dostrzegamy zgodność? Jakie drogi otwierają się dla naszego Kościoła lokalnego? Zapisanie proponowanych treści.
  9. Dziękczynienie

Spotkanie nie powinno przekroczyć 1,5-2 godzin.