Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!

820
Przyrzeczenie nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W sobotę, 8 maja, w kościele w podradomskiej Bielisze, 16 kandydatów z 6 oddziałów złożyło uroczyste przyrzeczenie stając się pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

– To bardzo cieszy, że młodzi ludzie chcą działać w stowarzyszeniu, chcą rozwijać swoją wiarę, mimo tego trudnego czasu, w którym przyszło nam żyć. To wspaniała młodzież, która chce inaczej przeżywać swoją młodość, która nie chce jej przespać. Dołącza do naszego stowarzyszenia, które ma rozwijać duchowo i otwierać na miłość do Ojczyzny. – mówi ks. Adrian Jakubiak, diecezjalny asystent KSM.

Ks. Adrian Jakubiak przyjął przyrzeczenie od 16 nowych członków KSM Diecezji Radomskiej.

Przyrzeczenie:

 

Należą do oddziałów KSM w parafiach Bielicha, Cerekiew, Kowala, Mniszek oraz dwóch parafii radomskich: Bożego Macierzyństwa NMP na Osiedlu Kozia Góra i Matki Bożej Miłosierdzia na Osiedlu XV-lecia.

– Pomimo panującej pandemii, KSM w naszej diecezji nieustannie się rozwija dzięki zaangażowaniu naszych księży asystentów na czele z ks. Adrianem Jakubiakiem. To co równie ważne to zaangażowanie ludzi młodych z naszej diecezji, którzy z odwagą angażują się, pracują i nie chcą przespać swojej młodości! – czytamy na facebookowym fanpage’u KSM Diecezji Radomskiej.

W najbliższą sobotę (15.05) w sanktuarium maryjnym w Skrzyńsku do przyrzeczenia przystąpią kolejni kandydaci.

W ostatnim czasie, oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powstawały m.in. w Libiszowie, Kraśnicy, Opocznie (parafia Podwyższenia Krzyża Świętego), Paradyżu, Cerekwi, Skrzyńsku, Odrzywole, Żarnowie, Skarżysku-Kamiennej (parafia św. Brata Alberta) i Kowali. W sumie w Diecezji Radomskiej zarejestrowanych jest obecnie 37 parafialnych oddziałów KSM.