Rada Ekonomiczna Diecezji Radomskiej

700
 • Przewodniczący:
  • ks. inf. mgr Stanisław Pindera
 • Członkowie:
  • ks. kan. dr Szymon Pikus
  • ks. kan. Czesław Wawrzyńczak
  • ks. kan. Zbigniew Sieroń
  • ks. prob. Stanisław Wlazło
  • ks. prob. Marek Kucharski
  • ks. prob. Mariusz Wincewicz