Rada Kapłańska

1497

Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego (kan. 495 § 1) Bp Marek Solarczyk z dniem 4 listopada 2021 roku ustanowił Radę Kapłańską w Diecezji Radomskiej (Dekret ustanawiający Radę Kapłańską, L. dz. 1831/21 z 28 października 2021 roku).

Skład personalny Rady Kapłańskiej został ustalony na okres pięciu lat.

1. Członkowie z urzędu lub nominacji:

 • bp Piotr Turzyński
 • ks. prał. Marek Fituch
 • ks. kan. Marek Polak
 • ks. kan. Szymon Pikus
 • ks. kan. Marek Adamczyk
 • ks. prał. Stanisław Łabendowicz
 • ks. kan. Piotr Walkiewicz
 • ks. kan. Maciej Korczyński
 • ks. Damian Drabikowski
 • ks. Krzysztof Kania
 • ks. kan. Bolesław Mikrut
 • ks. prał. Piotr Supierz
 • o. Piotr Urbanek OSPPE
 • o. Marcin Klamka CSsR.

2. Członkowie z wyboru:

 • ks. kan. Franciszek Jakubiak
 • ks. prał. Jan Niziołek
 • ks. kan. Andrzej Szewczyk
 • ks. kan. Stanisław Pałkiewicz
 • ks. kan. Czesław Wawrzyńczak
 • ks. kan. Artur Hejda
 • ks. kan. Krzysztof Janas
 • ks. kan. Daniel Swend
 • ks. kan. Wiesław Przygoda
 • ks. kan. Krzysztof Maj
 • ks. Sławomir Rak
 • ks. prał. Jarosław Wojtkun
 • ks. kan. Zbigniew Gaczyński
 • ks. kan. Andrzej Tuszyński
 • ks. Tomasz Gaik
 • ks. kan. Paweł Mąkosa
 • ks. kan. Paweł Gogacz
 • ks. Andrzej Wąsik
 • ks. Mariusz Wincewicz
 • ks. Stanisław Obratański
 • ks. Grzegorz Zieliński
 • ks. Michał Krawczyk
 • ks. Mariusz Chamerski
 • ks. Krzysztof Wróbel (jun.)
 • ks. Marcin Pietras
 • ks. Łukasz Baranowski
 • ks. Daniel Wiecheć.