Rada Kapłańska

1089
Herb Biskupa Henryka Tomasika

Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego (kan. 495 § 1) Bp Henryk Tomasik ustanowił z dniem 1 stycznia 2016 roku Radę Kapłańską w Diecezji Radomskiej (Dekret ustanawiający Radę Kapłańską, L. dz. 1461/15 z 28 grudnia 2015 roku). Skład personalny Rady Kapłańskiej został ustalony na okres pięciu lat.

1. Członkowie z urzędu lub nominacji:

 • Bp Adam Odzimek
 • Bp Piotr Turzyński
 • ks. inf. Stanisław Pindera
 • ks. prał. Sławomir Fundowicz
 • ks. prał. Edward Poniewierski
 • ks. kan. Marek Polak
 • ks. kan. Szymon Pikus
 • ks. prał. Jarosław Wojtkun
 • ks. prał. Stanisław Łabendowicz
 • ks. kan. Piotr Walkiewicz
 • ks. Robert Kowalski
 • ks. Mariusz Turczyk
 • ks. prał. Jan Niziołek
 • ks. prał. Henryk Ćwiek
 • ks. kan. Krzysztof Ćwiek
 • ks. prał. Jerzy Karbownik
 • ks. kan. Bernard Kasprzycki
 • ks. kan. Augustyn Rymarczyk
 • ks. prał. Wiesław Taraska
 • ks. Adam Maj COr.

2. Członkowie z wyboru:

 • ks. kan. Tadeusz Czyż
 • ks. prał. Kazimierz Mąkosa
 • ks. prał. Mieczysław Deka
 • ks. kan. Adam Radzimirski
 • ks. kan. Henryk Jagieło
 • ks. kan. Kazimierz Marchewka
 • ks. kan. Marek Jagodziński
 • ks. kan. Roman Adamczyk
 • ks. kan. Bolesław Mikrut
 • ks. Sławomir Płusa
 • ks. Artur Fura
 • ks. Dariusz Olender
 • ks. Arkadiusz Bieniek
 • ks. Wojciech Marchewka
 • ks. Aleksander Mańka
 • ks. Sławomir Ziółek
 • ks. Michał Szeląg
 • ks. Artur Chruślak
 • ks. Arkadiusz Bernat
 • ks. Łukasz Białas
 • ks. Marcin Gregiel

3. Proboszczowie konsultorzy ds. procesu wg KPK kan. 1742 § 1:

 • ks. kan. Roman Adamczyk
 • ks. kan. Krzysztof Ćwiek
 • ks. kan. Bernard Kasprzycki
 • ks. kan. Bolesław Mikrut