Rada Wydziału Duszpasterskiego

773

Przewodniczący:

  • ks. kan. dr Piotr Walkiewicz

Członkowie:

  • ks. dr Marek Adamczyk
  • ks. kan. mgr Roman Adamczyk
  • ks. prał. dr Jerzy Karbownik
  • ks. kan. Bolesław Mikrut
  • ks. prał. mgr Edward Poniewierski
  • ks. prał. dr Grzegorz Senderski