Radomski „Katolik” zaprasza

840
Grafika na podstawie zdjęć: https://klo.radom.pl

– Czy znasz jedyną katolicką szkołę średnią naszej diecezji? – pyta ks. Mirosław Prasek, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu. Dziś, 26 maja, szkoła przeżywa Święto Patrona.

Początki jedynego w Radomiu i pierwszego w diecezji radomskiej Katolickiego Liceum Ogólnokształcące sięgają 1991 r. Popularny „Katolik” założyli księża z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Nie dziwi więc fakt, że patronem szkoły jest ten właśnie włoski święty, a jego słowa: „Szczęśliwi młodzi, którzy mają czas, aby czynić dobro”, odwołujące się do oratoryjnej radości i otwartości, stały się mottem placówki. To szkoła prywatna kładąca nacisk na wszechstronny rozwój wychowanków zarówno w sferze intelektualnej, jak i duchowej. W tej chwili do liceum uczęszcza około 200 uczennic i uczniów.

„Katolik” ma w ofercie trzy kierunki kształcenia: humanistyczny (z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie), matematyczny (prócz rozszerzonej matematyki, są jeszcze fizyka i geografia) oraz biologiczno-chemiczny oraz bogatą ofertę językową (poziom podstawowy: angielski, niemiecki, hiszpański lub francuski, oraz rozszerzony angielski lub niemiecki). Ze szczegółami oferty dydaktycznej można zapoznać się na stronie szkoły: https://klo.radom.pl/profile/ lub https://diecezja.radom.pl/katolickie-szkoly-im-sw-filipa-neri-w-radomiu/.

W szkole działa Teatr SCENE, który od 2004 roku osiąga sukcesy na ogólnopolskich przeglądach i festiwalach teatralnych. Młodzież ma też możliwość zaangażowania w działalność różnych kół zainteresowań (m.in. wolontariat, szkolna gazetka KLON) i form wypoczynku (wycieczki rowerowe i piesze, spływy kajakowe, obozy żeglarskie).

Od 19 kwietnia br. ruszył proces rekrutacyjny. Deklaracje o przyjęcie do szkoły można złożyć przez stronę internetową.

„Do 14 lipca br. przesyłamy skan lub zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty drogą elektroniczną na adres rekrutacja@klo.radom.pl lub dostarczamy kopię w kopercie do liceum, zostawiając w specjalnie przygotowanej urnie na korytarzu szkolnym lub sekretariacie szkoły od 9:00 do 15:00. Wyniki rekrutacji będą ogłoszone 22 lipca 2021 roku na stronie internetowej szkoły; będą również dostępne w budynku szkoły. Od 23 lipca do 30 lipca 2021r rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu do sekretariatu szkoły w godz. od 9:00 do 15:00.” – czytamy na stronie  https://klo.radom.pl/rekrutacja/.

A w poniedziałek, 31 maja, odbędzie się „Dzień Otwarty w Katoliku”.  W godz. 16.00-17.30 na żywo i online będzie można dowiedzieć się o nauce w liceum czy zapoznać się z ciekawostkami z życia szkoły.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego na obchodzony 5 lat temu Srebrny Jubileusz placówki: