#RodzinnaMajówka – 15 maja. Cechy miłości małżeńskiej według Adhortacji Amoris laetitia

597

Pieśń na rozpoczęcie: Cześć Maryi, cześć i chwała…

>>Tekst Litanii Loretańskiej<<

 

Rozważanie 15: Cechy miłości małżeńskiej według Adhortacji Amoris laetitia.

„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,
Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu,
Nie szuka swego, nie unosi się gniewem,
Nie pamięta złego, (…)
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
We wszystkim pokłada nadzieję,
Wszystko przetrzyma”. (1 Kor 13, 4-7)

Wielkanocna antyfona maryjna:

Królowo nieba, wesel się! Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja!
Zmartwychpowstał, jak powiedział! Alleluja!
Błagaj za nami Boga. Alleluja!

Pieśń na zakończenie: Gwiazdo śliczna, wspaniała…


Codzienna #RodzinnaMajówka o godz. 9.00 z rozważaniami przygotowanymi przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Radomskiej (Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE. Wersję audio przygotował ks. Dominik Gaładyk SAC z parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Radomiu.