Rodzinne przeżywanie Wielkiego Postu

353
Ekstremalna Droga Krzyżowa 2020. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

– W rodzinie jako Kościele domowym ważne jest odpowiednie przeżycie Wielkiego Postu. Warto w tym czasie pogłębić swoją wiarę. Pogłębianie wiary i dobre praktyki pokutne są duchowym umocnieniem dla małżonków oraz ich dzieci. – napisał ks. Sławomir Adamczyk w wielkopostnej katechezie przygotowanej na Rok Rodziny.

Wielki Post w rodzinie chrześcijańskiej