Rozważania „Na szczycie”. I Niedziela Wielkiego Postu

676

Konferencję na I Niedzielę Wielkiego Postu przygotował ks. dr Jacek Mizak, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.


Liturgia Słowa na I Niedzielę Wielkiego Postu, rok B:

  • Czytanie I:
    • Rdz 9, 8-15 – Przymierze Boga z Noem po potopie
  • Czytanie II:
    • 1 P 3, 18-22 – Woda chrztu nas ocala
  • Ewangelia:
    • Mk 1, 12-15 – Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»