Rozważania „Na Szczycie” – Niedziela Zmartwychwstania

532

Konferencję na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przygotował ks. dr Sławomir Czajka, biblista i prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

Liturgia Słowa na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego:

 • Czytanie I:
  • Dz 10, 34a. 37-43 – Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
 • Czytanie II:
  • Kol 3, 1-4 Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
  • 1 Kor 5, 6b-8 – Wyrzućcie stary kwas
 • Ewangelia:
  • J 20, 1-9 – Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.