Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego “Galilea”

Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego “Galilea” jest katolicką wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną, która narodziła się w 1992 r. we wsi Stryszawa, koło Suchej Beskidzkiej, gdzie mieści się jej główna siedziba – Centrum Ewangelizacji i Modlitwy “Wzgórze Miłosierdzia”.

W uroczystość Chrystusa Króla 1998 r. XV Kapituła Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, uznała, że Wspólnota realizuje charyzmat i misję zgromadzenia oraz włączyła nas w swoje wewnętrzne struktury. W związku z decyzją Kapituły, o. Prowincjał Adam Piasecki CR wydał dekret uznający Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego “Galilea” i Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Marka za dzieła Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców. Założycielem i pasterzem Wspólnoty jest  o. Krzysztof Czerwionka CR.

Przy Wspólnocie działa Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Marka i ponadwspólnotowe Przymierze Mężczyzn “Bracia Zmartwychwstania”.

Nasze powołanie to ewangelizacja, dlatego rozwój Wspólnoty związany jest ściśle z włączeniem się w nurt Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. W 2010 r. w 51 kursach uczestniczyło ok. 3300 osób). Od 1995 r. należymy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Koordynatorów Katolickich Szkół Nowej Ewangelizacji (ACCSE 2000). Od 2010 r. w Stryszawie mieści się Biuro Krajowe Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja w Meksyku (pierwszej SNE na świecie), na czele którego stanął ks. Krzysztof Czerwionka CR. Zadaniem Biura jest reprezentowanie SESA w Polsce, pomoc szkołom we wdrażaniu programu pastoralnego SESA oraz budowanie jedności pomiędzy szkołami.

W Galilei jest ponad 1000 osób różnego wieku i stanu (również duchowni). Obszar działania Wspólnoty został podzielony na regiony tzw. Winnice. Obecnie mamy siedem Winnic. Działamy w Polsce, Bułgarii i Wielkiej Brytanii.

Podstawowym miejscem spotkań w Winnicach są tzw. Domy Zmartwychwstania. Są to prywatne domy animatorów, gdzie co tydzień spotyka się  5-10 osób na modlitwie, czytaniu Słowa Bożego, a także dzieleniu się swoim doświadczeniem życia wiary. Obecnie mamy 108 Domów Zmartwychwstania.

Wzorcem w budowaniu naszej Wspólnoty jest Trójca Święta i gminy pierwszych chrześcijan (Dz 2,42-45), dzięki czemu we Wspólnocie tworzymy więzi pełne ciepła, prostoty i miłości. Bóg powołał nas, abyśmy byli żywym znakiem ewangelicznych wartości: PRAWDY i MIŁOŚCI, to istotna zasada w naszym życiu, relacjach i formacji. Ufamy, że Wspólnota rozwija się dzięki łasce Ducha Świętego, który daje nam moc do osobistego nawrócenia i służby dla zmartwychwstania innych.


EWANGELIZACJA

Jesteśmy przekonani, że Bóg powołuje nas, abyśmy razem, jako duchowni i świeccy, dzielili się złożonymi w nas darami poprzez twórczy udział w różnych formach nowej ewangelizacji oraz modlitwę. Każdy z nas ma osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Jest to zarazem stałe i dynamiczne doświadczenie w naszym życiu.

Jak ewangelizujemy?

Ewangelizacja indywidualna: osobiste zaangażowanie poszczególnych członków Wspólnoty w ewangelizację podejmowaną poprzez świadectwo życia i słowa w swoim środowisku, w myśl zasady: “głoszę to, czym żyję, żyję tym, co głoszę” oraz modlitwę za innych.

Ewangelizacja wspólnotowa:

 • Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Marka
 • Domy Zmartwychwstania
 • rekolekcje dla parafii i szkół
 • pomoc w przygotowaniu młodzieży do bierzmowania
 • ewangelizacja parafii “od drzwi do drzwi”
 • czuwania ewangelizacyjne
 • Przymierze Mężczyzn „Bracia Zmartwychwstania”
 • ewangelizacja młodych (obóz wakacyjny)
 • ewangelizacja przez Internet – www.galilea.pl
 • modlitwa wstawiennicza
 • kampania modlitewna za kapłanów
 • post o chlebie i wodzie

W realizacji naszych zadań apostolskich wykorzystujemy twórcze metody i środki, w tym technikę multimedialną.


GALILEA W RADOMIU

W Radomiu Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego GALILEA istnieje od 2002 r. Spotykamy się w siedmiu Domach Zmartwychwstania na terenie czterech parafii:

 • Par. św. Józefa – 3 DZ dla dorosłych i 1 dla dzieci
 • Par. Najświętszego Serca Jezusowego – DZ dla dorosłych
 • Par. Matki Bożej Częstochowskiej – DZ dla młodzieży akademickiej
 • Par. Św. Kazimierza – DZ dla młodzieży szkół średnich
 • We wszystkich domach spotyka się ponad 60 osób różnego wieku i stanu.

Od 2001 roku przeprowadziliśmy w Radomiu 15 weekendowych kursów ewangelizacyjnych i formacyjnych:

 • Filip – 8x,
 • Nowe Życie – 2x,
 • Uczniowie z Emaus,
 • Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej,
 • Ogień Ducha Świętego
 • Pięćdziesiątnica
 • Droga do Prawdy dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej

W Radomiu przeprowadziliśmy rekolekcje parafialne w parafiach:  św. Józefa Oblubieńca NMP w Jedlni Letnisko (2003), NSJ na Glinicach (2007) i św. Rafała na Ustroniu (2010).

W marcu 2008 r. zostaliśmy zaproszeni przez radomską redakcję Radia Plus do podzielenia się na antenie tym jak w praktyce żyjemy duchowością paschalną i jak we Wspólnocie świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa. Czterdziestominutowa audycja wyemitowana została w Niedzielę Wielkanocną 2008 r.

Od 2008 roku Galilea należy do Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Radomskiej.

Uczestniczyliśmy również w pracach II Synodu Diecezji Radomskiej – poprzez naszych przedstawicieli w Komisji ds. Wiernych Świeckich, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz Komisji ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji.


Odpowiedzialni za Wspólnotę w Radomiu:

 • Koordynatorzy
  • Izabela i Krzysztof Turek – tel.: +48 603 644 886
 • Asystent ds. Ewangelizacji
  • Agnieszka Dąbrowska – tel.: +48 508 293 932
 • Asystenci ds. Domów Zmartwychwstania:
  • Jolanta i Krzysztof Socha – tel.: +48 602 625 939
 • Opiekun duchowy:
  • Ks. Romuald Fogiel SAC – tel.: +48 48 366 81 03
 • W internecie: