Siedmiu nowych kapłanów

2453

Bp Henryk Tomasik udzielił święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu 7 diakonom, którzy zakończyli formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Uroczystość odbyła się dziś w radomskiej Katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny. Oto sylwetki neoprezbiterów:


ks. Grzegorz Dąbrowski

Parafia pw. Św. Bartłomieja w Brzózie

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj mu:
On sam będzie działał” (Ps 37, 5)


ks. Filip Lorenc

Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Andrzeja w Jedlińsku

„Filipie, kto Mnie widzi, widzi także i Ojca” (J14, 9)


ks. Hubert Mróz

Parafia pw. Św. Jadwigi w Radomiu

„Wiele cudów uczyniłeś Panie Boże mój
i w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna” (Ps 32, 8)


ks. Damian Sadza

Parafia pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym

„Pan moją mocą i tarczą,
moje serce Jemu zaufało” ( Ps 28, 7)


ks. Michał Ulaski

Parafia pw. Św. Wacława w Radomiu

„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68)


ks. Daniel Wiecheć

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu

„Ja zaś zawsze będę ufał
i pomnażał wszelką Twą chwałę” (Ps 71, 14)


ks. Paweł Zubek

Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie

„Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz;
umocnię moje spojrzenie na tobie” (Ps 32, 8)


Wyruszają w kapłaństwo ze słowami błogosławieństwa z Księgi Liczb: „Niech Pan Cię pobłogosławi i niech Cię strzeże” (Lb 6, 24).