Słowo Biskupa Radomskiego na Boże Narodzenie 2021

924
Bp Marek Solarczyk. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Biskup Marek Solarczyk skierował do wiernych Diecezji Radomskiej życzenia bożonarodzeniowe.

Moi Drodzy!

Tajemnica Bożego Narodzenia odkrywa przed nami piękno Miłości Boga, która jest ofiarowana człowiekowi.

Macierzyńskie oddanie Maryi i poświęcenie świętego Józefa, niech staną się źródłem umocnienia osobistej więzi z Bogiem każdego z nas i wypełnią nasze rodziny miłością, dobrocią i pokojem.

Wspólne wsłuchanie się pasterzy w głos anioła i wiara w działanie mocy Boga, niech zjednoczą nasze wspólnoty parafialne i wiernych całej diecezji radomskiej w modlitewnej wierności, apostolskim zaangażowaniu i już podejmowanych licznych dziełach miłosierdzia.

Wytrwałość mędrców ze Wschodu i ich ofiarność wobec nowonarodzonego Zbawiciela, niech będzie dla nas wszystkich źródłem świadectwa o Bogu oraz umocnieniem nadziei w trudnym czasie pandemii i życiowych wyzwaniach.

Niech wypełnią się w nas słowa błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Słowo Ciałem się stało… Niechże w Boże Narodzenie każde szlachetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli, każda myśl zamienia się w błogosławione czyny, które mają w miłość obrócić całe nasze życie w ojczystej ziemi”.

Wasz biskup Marek