Spotkania formacyjne katechetów w czasie pandemii

878
Katecheza pokazowa. Studia z katechetyki. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W związku z czasem pandemii i niemożliwością przeprowadzenia spotkań metodycznych (26-28 listopada 2020) oraz Adwentowego Dnia Skupienia dla katechetów świeckich w niedzielę 29 listopada 2020 Wydział Katechetyczny Diecezji Radomskiej proponuje:

 • zapoznanie się z aktualnymi informacjami zamieszczonymi na stronie Wydziału Katechetycznego Diecezji Radomskiej:
 • zapoznanie się z treścią konferencji ks. Stanisława Łabendowicza pt. „Celebracja Eucharystii – piękno liturgii” i konferencji ks. Wojciecha Jaworskiego, w ramach przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania, pt. „Pozwól Bogu działać w życiu przez Maryję” oraz informacjami i ogłoszeniami, zamieszczonymi w Biuletynie Katechetycznym, dostępnymi pod linkiem:
 • zapoznanie się z treścią konferencji ks. dr. Marcina Dąbrowskiego pt. Eucharystia tajemnica celebrowana. Do odsłuchania:

 

 • uczestnictwo w dwóch konferencjach ks. dr. Marka Dziewieckiego na dzień skupienia katechetów (29 listopada 2020), dostępnych pod linkami:
  • Uzależnienia – radykalna utrata wolności: [DOSTĘP]
  • Jak korzystać z wolności w pracy nad własnym charakterem?: [DOSTĘP]

W Diecezji Radomskiej w roku 2020/2021 realizowany jest Program duszpastersko-katechetyczny Zgromadzeni na świętej wieczerzy, którego mottem biblijnym są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 16,32), a ukazuje on Eucharystię jako tajemnicę celebrowaną.

Św. Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Euchristia napisał, że „Kościół żyje dzięki Eucharystii” i dodał: „Słusznie Sobór Watykański II określił, że Ofiara eucharystyczna jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe dobro duchowe Kościoła, to znaczy sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje ożywione przez Ducha Świętego i ożywiające Ciało daje życie ludziom. Dlatego też Kościół nieustannie zwraca swe spojrzenie ku swojemu Panu, obecnemu w Sakramencie Ołtarza, w którym objawia On w pełni ogrom swej miłości” (nr 1).

 • Celem obecnego etapu programu jest pogłębienie świadomości tego, czym jest „święta i Boska liturgia” (KKK 1330) poprzez:
  • poszerzenie wiedzy o teologii celebracji Eucharystii;
  • prowadzenie refleksji nad pięknem liturgii;
  • stałe rozwijanie pobożności eucharystycznej.

Ks. Stanisław Łabendowicz
Dyrektor Wydziału Katechetycznego