Studium nad św. Pawłem

231

W niedzielę, 6 października 2019 r., w auli Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu rozpoczęły się wykłady w Szkole Biblijnej dla Dorosłych im. Św. Hieronima. W tym roku słuchacze poznają postać św. Pawła.

Mszy św. w intencji wykładowców i słuchaczy szkoły przewodniczył ks. dr Jacek Kucharski – dyrektor Szkoły Biblijnej. Homilię wygłosił ks. mgr lic. Michał Faryna. Oprawę liturgiczną przygotowało Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej.

Szkoła Biblijna im. Św. Hieronima istnieje od 2014 r. i proponuje sympatykom Biblii z całej diecezji comiesięczne niedzielne spotkania wykładowe.

Tematyką tegorocznych spotkań będzie postać i dzieło św. Pawła Apostoła. Pierwszy wykład, który wygłosił ks. dr Jacek Kucharski poświęcony został portretowi Apostoła Narodów jaki wyłania się z jego pism oraz Dziejów Apostolskich. Drugi, autorstwa dr. Leszka Wianowskiego poświęcony został życiu duchowemu św. Pawła.