Tobie Maryjo, zawierzamy!

928

Biskup Henryk Tomasik zawierzył Diecezję Radomską i miasto Radom Maryi Niepokalanej.

„Akt zawierzenia”, który jest ponawiany każdego roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia) przy figurze Niepokalanej przed kościołem ojców bernardynów, odczytał biskup Henryk Tomasik. To szczególna modlitwa, w której opiece Maryi powierzani są wszyscy diecezjanie i mieszkańcy Radomia oraz ośrodki władzy samorządowej i diecezjalnej, uczelnie wyższe i szkoły, media, wspólnoty i ruchy religijne. W opiekę Niepokalanej powierzane są rodziny – małżonkowie, rodzice i dzieci, a także bezrobotni, samotni i osoby uwikłane w uzależnienia.

Po nabożeństwie bp Tomasik przewodniczył Mszy św. w kościele pw. św. Katarzyny, którym opiekują się oo. bernardyni.

Warto wspomnieć o dwóch jubileuszach, które będą miały miejsce w przyszłym roku.  Pierwszy – to 160. rocznica postawienia radomskiej figury Niepokalanej; w 1858 roku – zaraz po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP – ufundował ją Antoni Plewiński. Wydaje się, że jest ona jedną z najstarszych w świecie. Drugi jubileusz dotyczy duszpasterzy tego miejsca, a więc ojców bernardynów, którzy z Radomiem związani są od 550 lat.

[FAG id=4899]