W radomskim seminarium będzie ekologicznie i oszczędnie

999
Podpisanie umowa pomiędzy NFOŚiGW i WSD w Radomiu. Od lewej: Wojciech Skurkiewicz, ks. Rafał Widuliński, Artur Michalski, ks. Jarosław Wojtkun i Marek Suski. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu trwają prace związane z termomodernizacją. W realizacji tego projektu pomoże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W poniedziałek została podpisana umowa pomiędzy Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie inwestycji związanych z podniesieniem efektywności energetycznej.

– Umowa przewiduje montaż gruntowych pomp ciepła, druga rzecz to są instalacje fotowoltaiczne i trzecia to jest wymiana oświetlenia na ledowe – wylicza ks. Rafał Widuliński, nowy dyrektor ekonomiczny Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

Jak zauważa Artur Michalski, z-ca prezesa NFOŚiGW, dla organizacji, którą reprezentuje najważniejszy w tego typu inwestycjach jest efekt ekologiczny, czyli zmniejszenie zużycia paliw kopalnych, a tym samym zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych powstających w wyniku produkcji energii elektrycznej czy ciepła.

– Tutaj mamy do czynienia również ze zmianą źródła, z zastosowaniem najlepszych możliwych odnawialnych źródeł energii, co daje nam oszczędności również na energii elektrycznej. To także poprawa efektywności energetycznej pod względem ciepła. Myślę, że w takich ofertach jak tutaj to przyniesie wymierne efekty. – powiedział Artur Michalski, z-ca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Również na ekologiczny wymiar termomodernizacji, ale w innym zakresie, zwrócił uwagę ks. Jarosław Wojtkun, rektor WSD w Radomiu.

– Seminarium duchowne jest miejscem, gdzie słowa „ekologia”, „środowisko” mają znacznie szerszy zasięg niż tylko to środowisko przyrodnicze, w którym jesteśmy. Stykając się właśnie z tym wszystkim, co służy poprawie ekologii, a termomodernizacja temu celowi służy, będzie nam łatwiej kształtować kapłanów, którzy będą przyczyniali się do jeszcze większej troski o szeroko rozumianą ekologię ludzką – powiedział ks. Jarosław Wojtkun.

Z podpisanej umowy zadowolenie wyrazili zaproszeni goście, m.in. Marek Suski, szef gabinetu politycznego Premiera RP i Wojciech Skurkiewicz, pochodzący z Radomia Wiceminister Obrony Narodowej.

– To bardzo ważny dzień dla naszej diecezji, dla seminarium, ale też dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ te programy mają na celu poprawić efektywność energetyczną, poprawić jakość powietrza. Mamy też inwestować w nowoczesne środki produkcji energii. To wszystko będzie tu funkcjonować, będzie służyć społeczeństwu, środowisku i naszym klerykom i w ogóle Kościołowi. Będziemy mieli nowoczesne z punktu widzenia energetycznego seminarium – powiedział Marek Suski.

– To jest bardzo ważna umowa szczególnie dla Radomia, bo obiekt Wyższego Seminarium Duchownego jest jednym z większych w Radomiu – powiedział Wojciech Skurkiewicz,.