W trosce o zabytkowy cmentarz

1016
Przy grobie ks. Michała Kobierskiego. Foto: Marta Deka / FOTO Gość

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ulicy Limanowskiego-Dębowa przygotowuje się do listopadowej kwesty. Zapraszając do wsparcia inicjatyw renowacyjnych zaprezentowano kolejny odrestaurowany pomnik.

W tym roku Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego wybrał do renowacji dziewiętnastowieczny kamienny nagrobek ks. Michała Kobierskiego. To 21 odrestaurowany pomnik i pierwszy nagrobek radomskiego kapłana.

– W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jako Komitet pragnęliśmy uczcić księdza Michała Kobierskiego, który mocno wspierał powstańców styczniowych. Wszak to Powstanie Styczniowe, jest jednym z najważniejszych filarów naszej niepodległości i polskiego patriotyzmu. Pamięć o powstańcach styczniowych: Traugutcie, Langiewiczu, Czachowskim i tysiącach bezimiennych uczestników zrywu 1863-1864, jest też naszą powinnością wobec Ojczyzny. – mówi Sławomir Adamiec z SKOZCR i dodaje: – Renowacja nie byłaby możliwa bez udziału parafii pw. św. Wacława, na której terenie znajduje się cmentarz, i dyrekcji nekropolii. Współpracujemy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, za co dziękujemy. Dziękujemy też mieszkańcom Radomia, którzy każdego roku wspierają naszą kwestę na odnowę zabytkowych nagrobków.

Odnowienie grobu kapłana, który pomagał w zrywie powstańczym czym zasłużył się Ojczyzny i odzyskaniu przez nią niepodległości, docenia ks. Andrzej Tuszyński, proboszcz parafii pw. św. Wacława w Radomiu a zarazem administrator cmentarza.

– Nasz cmentarz to są takie „radomskie Powązki”. On ma ponad 200 lat; znajduje się tu około 1600 zinwentaryzowanych zabytkowych mogił. Przed nami wiele pracy, bo chcemy je odnowić i ocalić od zapomnienia tych, którzy spoczywają na tej radomskiej nekropolii. Każda odrestaurowana mogiła to jest uratowanie dziedzictwa naszego narodu. W tym dziele Komitet Społeczny jest takim dobrym partnerem, jak również pan konserwator, z którym współpracujemy. – powiedział ks. Andrzej Tuszyński.

Klasycystyczny pomnik nagrobny księdza Michała Kobierskiego, proboszcza radomskiej fary (ur. 24.09.1804 r., zm. 24.02.1876 r.) powstał w 1876 roku jako dar Bractwa Różańcowego. Ks. Kobierski do Radomia przybył w 1839 roku jako 35 letni kapłan. Jako proboszcz radomskiej fary przeprowadził w niej liczne prace remontowo-renowacyjne. Pomagał również uczestnikom Powstania Styczniowego, za co jego i pozostałych kapłanów fary spotkały represje.

– Tegoroczne prace konserwatorskie powierzyliśmy pracowni pana Grzegorza Świerczyńskiego. Ich zakres objął rekonstrukcję form wykonanych w kamieniu, tak aby mimo upływu lat, odkryły pełnię pierwotnego piękna. W drugim etapie prac, które odbywały się bezpośrednio w pracowni, po oczyszczeniu kamienia, uzupełnione zostały widoczne wcześniej ubytki, szczególnie w krzyżu wieńczącym nagrobek. W obelisku pogłębione zostały ryty inskrypcje, wcześniej mocno zatarte. Dokonana została również impregnacja hydrofobowa i unifikacja kolorystyczna całego postumentu. Szczególną troską objęliśmy chemiczne zabezpieczenie nagrobka, tak aby na kolejne dziesięciolecia nie ulęgały destrukcji w środowisku, które dziś, oprócz obecności dużej ilości drzew na radomskim cmentarzu, pozostawiających na delikatnym kamieniu piętno, charakteryzuje się również niekorzystnym wypływem spalin i opadów atmosferycznych. Tegoroczne prace konserwatorskie to koszt 26,5 tys. zł. – mówi Sławomir Adamiec.

Każdego roku w pierwszych dniach listopada Komitet prowadzi kwesty na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej. Z zebranych składek możliwe są kolejne renowacje. W czasie 23 lat istnienia Komitet zebrał ponad 620 tys. zł. W ubiegłym roku, w czasie listopadowej kwesty, do puszek trafiło ponad 23 tys. zł.

Komitet już dziś zaprasza wolontariuszy chętnych do kwestowania w dniach 1-3 listopada między godz. 9.00-15.00, a wszystkich odwiedzających radomski cmentarz – do wsparcia inicjatyw związanych z renowacją kolejnych zabytkowych nagrobków.