Wielki Tydzień w rodzinie chrześcijańskiej w czasach epidemii

1140

Wielki Piątek

Wielki Piątek to czas wyciszenia, postu, kontemplacji krzyża. W chrześcijańskiej rodzinie Wielki Piątek jest dniem żalu i żałoby, dniem przepraszania Boga za to, że czasem odpowiadamy złem i grzechem na Jego miłość. To dzień, w którym trzeba wziąć udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej (poprzez media, ale również rozważając poszczególne stacje w modlitwie rodzinnej).

Warto dołożyć starań, aby ten dzień był przeżyty w ciszy, bez muzyki, z zachowaniem ścisłego postu.

Wielki Piątek jest również okazją do wspólnej refleksji w rodzinie nad tym, co w ostatnim czasie było złe, czym małżonkowie ranili się wzajemnie. Jest dobrą okazją do przebaczenia sobie i zadumy nad dalszym życiem małżeńskim i rodzinnym.

W katechezie rodzinnej powinno się wyjaśniać, że Bóg kocha nas ofiarnie, bo aż do śmierci na krzyżu, czyli do oddania za nas życia swojego życia. Im bardziej ktoś kocha, tym więcej potrafi dla nas wycierpieć po to, byśmy byli pewni, że jesteśmy na zawsze kochani. Warto tłumaczyć, że Syn Boży pozwolił się ukrzyżować po to, by już nikt z ludzi nie krzyżował i nie krzywdził ani swoich bliźnich, ani samego siebie. To właśnie dlatego Jezus zostawił nam w testamencie najważniejsze polecenie: kochajcie się wzajemnie tak jak Ja was pierwszy pokochałem (por. J 15,12).

Dlatego w tym dniu całymi rodzinami czcimy Krzyż jako znak naszego zbawienia. W tym dniu w rodzinie można zorganizować adorację krzyża. Na ołtarzu rodzinnym wyeksponuje się krzyż, a obok niego stawia się płonącą świeca.


Liturgia Słowa Wielkiego Piątku: >>TU<<