XXX. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Księży w Tenisie Stołowym

79
Kiedy:
27 czerwiec 2022, poniedziałek@12:00 – 28 czerwiec 2022, wtorek@18:00
2022-06-27T12:00:00+02:00
2022-06-28T18:00:00+02:00
Gdzie:
Hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zamościu
Kalinowa 5A
22-400 Zamość
Polska

Komunikat organizacyjny
XXX. Międzynarodowych Mistrzostw Polski Księży w Tenisie Stołowym

 1. Cele:
  1. Popularyzacja tenisa stołowego jako dyscypliny sportowej dostępnej dla różnych grup społecznych.
  2. Promocja aktywnego stylu życia jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej.
  3. Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.
  4. Popularyzacja wśród księży zainteresowania sportowym trybem życia.
  5. Integracja społeczności kapłańskiej poprzez sport.
  6. Promocja regionu lubelskiego i Zamościa.
  7. Wsparcie idei pokojowego współistnienia narodów, kultur i religii w kontekście wojny w Ukrainie.
 2. Termin i miejsce:
  1. 27-28 czerwca 2022 r.,
  2. hala sportowa Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zamościu, ul. Kalinowa 5A.
 3. Honorowy patronat:
  1. Bp dr Marian Rojek – Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,
  2. Pan Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość
 4. Organizatorzy:
  1. Kuria Diecezjalna w Zamościu: Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
  2. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Zamościu.
  3. Uczniowski Klub Sportowy „Optima” w Zamościu.
 5. Podmioty wpierające:
  1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
  2. Urząd Miasta Zamość.
 6. Warunki uczestnictwa.
  1. Prawo udziału w zawodach mają księża diecezjalni i zakonni oraz bracia zakonni.
  2. Wszyscy uczestnicy w dniu zawodów składają podpisane deklaracje o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tego typu rozgrywkach.
  3. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników, w związku z czym każdy z uczestników startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.
  4. Zgłoszenia udziału w turnieju należy przesyłać na karcie wg załączonego wzoru (do pobrania DOC) na adres: laspost@wp.pl . Termin zgłoszeń upływa 20 czerwca 2022 r.
  5. Każdy uczestnik ma prawo wziąć udział maksymalnie w 2 kategoriach indywidualnych oraz rozgrywkach drużynowych.
 7. Zasady i przepisy gry.
  1. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZTS.
  2. Każdy pojedynek jest rozgrywany do 3 wygranych setów.
  3. Mecze drużynowe są rozgrywane do 3 wygranych pojedynków.
  4. Ostateczna interpretacja przepisów należy do sędziego głównego mistrzostw.
  5. Turniej indywidualny.
   1. Zawody rozegrane zostaną w następujących kategoriach: A – 25-35 lat, B – 35-45 lat, C – 45-55 lat, D – 55-65 lat, E – 65-75 lat, F – Open (bez ograniczeń wiekowych, kategoria międzynarodowa), G – Amator (bez ograniczeń wiekowych, dla stawiających pierwsze kroki w tenisie stołowym).
   2. System rozgrywek – uzależniony od ilości zgłoszeń w danej kategorii. Planowany jest system grupowo-pucharowy w kategorii open, w pozostałych „do dwóch przegranych” z walką o 3 miejsce z lewej strony tabeli.
  6. Turniej drużynowy.
   1. Drużynę stanowi od 2 do 4 zawodników sprawujących posługę w tej samej diecezji (księża i zakonnicy).
   2. Zawodnicy rezerwowi mogą być wprowadzeni do gry po pierwszych grach singlowych lub w grze podwójnej.
   3. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń. Planowany jest system „do 2 przegranych” z prawem walki o 3 miejsce z lewej strony tabeli.
   4. Nie obowiązują limity wiekowe.
  7. Program turnieju:
   1. 27 czerwca, poniedziałek
    1. 12:00-13:00 – przyjmowanie i weryfikacja uczestników 13:00 – obiad
    2. 13:30 – odprawa techniczna
    3. 14:00 – rozpoczęcie turnieju drużynowego
    4. 18:00 – uroczysta Msza św. w Kościele MB Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach pod
    5. przewodnictwem Pasterza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Mariana Rojka 19:45 – kolacja w Parafii w Łabuniach
   2. 28 czerwca, wtorek
    1. 8:00 – Msza Święta w Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
    2. 8:40 – śniadanie
    3. 9:30 – uroczyste rozpoczęcie zawodów, modlitwa o pokój w Ukrainie
    4. 10:00 – rozgrywki indywidualne w poszczególnych kategoriach wiekowych i open Po zakończonych finałach – obiad, wręczenie nagród, zakończenie mistrzostw. Zwiedzanie Zamościa (dla chętnych).
 8. Sprawy finansowe:
  1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
   1. noclegi,
   2. wyżywienie,
   3. transport na miejscu,
   4. napoje na czas zawodów.
  2. Uczestnicy wnoszą wpisowe do turnieju w wysokości 400zł od zawodnika. W przypadku nie korzystania z noclegu – 250zł.
  3. Wpisowe można wpłacać gotówką w dniu rozpoczęcia zawodów lub drogą elektroniczną na dane: UKS „Optima” Zamość, 22-400 Zamość, ul. Kalinowa 5A, PEKAO S.A. II Oddział w Zamościu nr 731240 2005 1111 0010 9515 5974.
  4. Przy wpłacie elektronicznej podajemy tytuł: Mistrzostwa Polski Księży oraz imię i nazwisko zawodnika.
 1. Dane miejsca noclegowego:
  1. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość.
 2. Nagrody:
  1. Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III otrzymują puchary i dyplomy.
  2. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe upominki.
 3. Patronat medialny:
  1. TVP3 Lublin
  2. Katolickie Radio Zamość
  3. Portal regionalny: e-zamosc.pl
 4. Postanowienia ogólne.
  1. Zawody zostaną rozegrane na 8 stołach.
  2. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas części sportowej mistrzostw.
  3. Zawody będą rozgrywane piłeczkami plastikowymi Nittaku ***
  4. Na hali zawodników obowiązuje właściwy strój oraz miękkie obuwie sportowe.
  5. Posiłki, za wyjątkiem kolacji 27 czerwca, są organizowane w miejscu rozgrywania zawodów.
  6. Wszelkie protesty rozstrzygane będą przez sędziego głównego i organizatorów.