XII. Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej w Skarżysku

551

W niedzielę, 9 czerwca br., w parafii pw. NSJ w Skarżysku Kam. odbył się XII. Przegląd Chóralnej Pieśni Sakralnej. Pomysłodawcą i organizatorem przeglądów jest „Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ”.

– Przegląd ma na celu popularyzację muzyki sakralnej we współczesnym świecie. Do udziału w dwunastej już edycji zgłosiły się cztery chóry: Chór „Adoramus” z parafii pw. św. Stefana w Radomiu, Chór Nauczycielski „Canto” z Przysuchy, Chór Parafialny „Fermata” z parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu oraz Chór „Senior”, działający przy Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”. Przegląd poprowadził Roman Wojcieszek. – relacjonuje Małgorzata Janiec.

Wszystkich przybyłych na przegląd powitał ks. kan. Jan Kularski, proboszcz parafii pw. NSJ w Skarżysku. Zachęcił wszystkich do zasłuchania się w głębię muzyki sakralnej i przypomniał słowa św. Augustyna: Kto śpiewa, dwa razy się modli.

– Przed częścią konkursową z krótkim recitalem wystąpił nasz parafialny chór „Sursum Corda”. Chórzyści wykonali m.in. pieśni „Serc Królu”, „Bogurodzica”, „Królowi Wieków”. Dyrygował jak zawsze Pan Teodor Ireneusz Gołąbek. – mówi p. Janiec.

W części konkursowej każdy z chórów zaprezentował trzy utwory z różnych epok, których wykonanie oceniało jury w składzie: ks. prof. Andrzej Zarzycki z Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, Karolina Opałko z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Ewa Krakowiak, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku oraz Monika Walczak  nauczyciel PSM w Skarżysku.

Pierwsze miejsce zajął Chór Nauczycielski „Canto” z Przysuchy pod batutą Karola Sionka; w ich wykonaniu można było usłyszeć pieśni: „Zdrowaś bądź Maryja”, „Modlitwa o pokój”
oraz „Laudate Dominum”. Drugie miejsce przyznano Chórowi „Adoramus” z Radomia, a trzecie miejsce zajął Chór „Fermata” z Szydłowca.

– W czasie obrad jury, zwyczajem lat ubiegłych, z Koncertem Galowym wystąpił ubiegłoroczny laureat Przeglądu – Chór Katedralny pw. św. Cecylii z Kielc pod batutą Mariusza Bednarza. Natomiast szczególnym momentem było uhonorowanie Pana Teodora Ireneusza Gołąbka i Chóru „Sursum Corda” za wiele lat dzielenia się ze wszystkimi pięknem muzyki sakralnej. Nagrodę wręczyli przedstawiciele „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ” – dodaje p. Małgorzata.

Tegoroczną edycję Przeglądu – zgodnie z dwunastoletnią tradycją – zakończyła pieśń „Christus vincit” w wykonaniu wszystkich chórzystów.

Dodać należy, że Przegląd wsparli – prócz „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ” – również Urząd Miasta i Starostwa Powiatowego w Skarżysku.

 

Zdjęcia: ks. Konrad Resiak