XXII. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – Civitas Christiana

681

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – ta forma zachęty do sięgnięcia po Pismo Święte jest od dwudziestu lat proponowana młodym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Każdego roku poprzez to dzieło trzydzieści tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych otwiera Biblię i pochyla się nad kolejnymi tekstami tej Natchnionej Księgi.

Biblijne „zmagania” kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na laureatów czekają, między innymi, indeksy na uczelnie wyższe na różne kierunki studiów oraz inne wspaniałe nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i atrakcyjne upominki rzeczowe!

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Za przeprowadzenie pierwszego z nich odpowiadają katecheci, na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora. Autorami pytań na każdym etapie Konkursu są bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Organizatorzy podkreślają, że nie jest to zwykły Konkurs, bo dotyczy Bożego Słowa, zaś poszczególne jego etapy zaczynają być prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego Słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Biblia jest rzeczywistą Księgą Życia.


Zakres merytoryczny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (2017/18) obejmuje:

  • Księgę Psalmów,
  • List do Galatów,
  • List do Filipian
  • wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011).

Dzięki uprzejmości wydawcy, treść Pisma Świętego obowiązującą w Konkursie Biblijnym, udostępniamy dla katechetów po zgłoszeniu szkoły (w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia przez system)


Terminarz XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej:

  • 28 lutego 2018 r. – Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do XXI OKWB;
  • 13 marca 2018 r. (wtorek) – etap szkolny OKWB;
  • 27 marca 2018 r. (Wtorek w Wielkim Tygodniu) – Termin dostarczenia protokołu z etapu szkolnego;
  • 18 kwietnia 2018 r. (środa) – etap diecezjalny;
  • 10-11 (czw-pt) maja 2018 r. – XI Spotkanie Młodych z Biblią na Jasnej Górze;
  • 4-5 czerwca 2018 r. (poniedziałek-wtorek) – Finał Konkursu w Niepokalanowie.

Powyższe terminy obowiązują we wszystkich diecezjach w Polsce.


Zgłoszenia: