Z Ziemi Opoczyńskiej na Jasną Górę

1401
41.PPDR. Kolumna Opoczyńska. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

W Kolumnie Ziemi Opoczyńskiej w 5 grupach wyruszyło ponad 1,2 tys. pątników. Pielgrzymów na drogę pobłogosławił bp Henryk Tomasik, który celebrował Mszę św. w opoczyńskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Tematem homilii była wierność Jezusowi Chrystusowi i nawrócenie, a jako wzór biskup postawił św. Teresę Benedyktę od Krzyża – Edytę Stein, Patronkę Europy, której liturgiczne wspomnienie przypada w dzień wyjścia opoczyńskich grup.

– Patronuje nam dzisiaj św. Teresa Benedykta Edyta Stein. W wieku 14 lat orzekła, że jest ateistką, ale konsekwentnie szukała prawdy, co doprowadziło ją do przyjęcia chrztu, a potem wstąpiła do zakonu kontemplacyjnego. Można powiedzieć, że szukanie prawdy było jej modlitwą. Prośmy o dar ciągłego nawracania, o dar nawrócenia dla tych, co walczą z Chrystusem, i za tych, co mają wątpliwości w wierze. – mówił bp Tomasik.

Bp Henryk Tomasik, homilia:

Piąta kolumna pielgrzymki radomskiej, czyli Kolumna Ziemi Opoczyńskiej, charakteryzuje się przywiązaniem do folkloru swojego regionu. O tym przypomina ks. Sławomir Ogorzałek, przewodnik tej kolumny.

– Naszą kolumnę tworzy 5 grup, a w nich wędrują pielgrzymi z kilkunastu parafii. Nasze pielgrzymowanie jest podobne do tych w innych grupach, ale ma też swój rys opoczyński. Są to nasze ludowe stroje zakładane na wejście, ale także pewne typowe dla regionu modlitwy. Przygotowujemy się do tych dni około pół roku. Ale kontakt z osobami mocno zaangażowanymi w pielgrzymkę, jej przygotowanie i przebieg, mamy cały rok. Spotykamy się. My, duszpasterze, bierzemy udział w ich jubileuszach, rocznicach itp. – mówi ks. Sławomir Ogorzałek.

Tradycją tej grupy są pamiątki, które przygotowuje Stanisław Tępiński, właściciel Ceramiki Paradyż. W tym roku są to ceramiczne obrazy Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwszymi obdarowanymi byli bp Henryk Tomasik, ks. kan. Mieczysław Głogowski, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie i ks. Mirosław Kszczot, dyrektor radomskiej pielgrzymki.


Msza św. [GALERIA]


Pierwszy etap, pierwszy odpoczynek [GALERIA]


… i jeszcze Grupa nr 3