Zaproszenie dla przyszłych organistów

858
Gra na organach. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Diecezjalne Studium Organistowskie w Radomiu przyjmuje kandydatów na kolejny rok nauki 2020/21.

 • Warunki przyjęcia:
  • podanie
  • życiorys
  • opinia od Księdza Proboszcza
  • kserokopia świadectwa ukończonej szkoły
  • kserokopia świadectwa szkoły muzycznej (ogniska muzycznego), jeśli do takich kandydat uczęszczał
  • dwa zdjęcia

Egzamin wstępny – informacyjny – 28 września 2020 r.  godz. 9.00.

 • Nauka w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Radomiu trwa 5 lat, a obowiązkowe zajęcia w odbywają się:
  • rok I i II – w każdy poniedziałek i wtorek
  • rok III, IV i V – wtorek i środa
 • Kontakt:
  • adres: ul. B. Prusa 6, 26-600 Radom,
  • tel. +48 48 36 56 228

ks. Wojciech Szary
Dyrektor D.S.O. w Radomiu