Zbiórka na remont seminaryjnego dachu

876

– Z wdzięcznością wspominamy zaangażowanie i wysiłek całej Diecezji przy budowie gmachu seminarium. Upływający czas ujawnił jednak potrzebę poważnego remontu seminaryjnego gmachu. Udało się w ostatnim czasie ocieplić ściany i położyć nową elewację. Konieczna okazała się także wymiana dachu. Już teraz dziękuję za życzliwe wsparcie tych prac. – napisał bp Henryk Tomasik zapowiadając na niedzielę (12 listopada) diecezjalną zbiórkę na remonty w radomskim seminarium.

Czcigodni Księża
Drodzy Siostry i Bracia

Każde powołanie kapłańskie jest Bożym darem dla Kościoła Powszechnego oraz dla Kościoła lokalnego, którym jest diecezja. Dziękujemy Panu Bogu za dar powołania 20 nowych alumnów, którzy 1 października rozpoczęli w radomskim seminarium przygotowanie do kapłaństwa. Społeczność seminaryjna liczy aktualnie 60 kleryków.

Dziękczynieniu składanemu Panu Bogu za dar każdego powołania towarzyszy także wdzięczność wobec ludzi. Dziękujemy Rodzicom oraz Duszpasterzom za troskę o powołania. Dziękujemy także wszystkim dobroczyńcom, którzy wspierają nasze seminarium modlitwą, owocami natury i darami materialnymi.

Z wdzięcznością wspominamy zaangażowanie i wysiłek całej Diecezji przy budowie gmachu seminarium. Wielu z Was, Drodzy Siostry i Bracia, uczestniczyło w tym dziele przybywając na plac budowy z każdego zakątka Diecezji, aby pracą własnych rąk tworzyć gmach naszego seminarium. Dzięki temu zaangażowaniu Diecezja mogła przyjąć w seminaryjnym budynku Ojca Świętego Jana Pawła II, który 4 czerwca 1991 roku dokonał aktu poświęcenia seminarium.

Upływający czas ujawnił jednak potrzebę poważnego remontu seminaryjnego gmachu. Udało się w ostatnim czasie ocieplić ściany i położyć nową elewację. Bardzo dziękujemy Księżom i Wam, Drodzy Siostry i Bracia, za wspaniałomyślność i złożone ofiary.

Konieczna okazała się także wymiana dachu. Prace przy jego wymianie już trwają dzięki wpłatom ze strony Księży i parafii oraz dzięki zaangażowaniu instytucji kościelnych przy wsparciu środkami publicznymi. Dokończenie tej inwestycji będzie związane z czekającymi nas jeszcze poważnymi wydatkami. Jest to bowiem powierzchnia 9 500 metrów kwadratowych.

Już teraz dziękuję za życzliwe wsparcie tych prac ofiarami pieniężnymi składanymi na tacę w najbliższą niedzielę, 12 listopada. Proszę także o ofiary z parafii Diecezji Radomskiej, które Księża Proboszczowie mają przekazać na rzecz seminarium do 31 maja 2018 roku. Za każdy dar złożony w ramach niedzielnej kolekty składam Wam, Drodzy Siostry i Bracia, serdeczne „Bóg zapłać”. Dziękuję także za indywidualne ofiary przekazywane na rzecz naszego Seminarium.

Bardzo proszę Was, Drodzy Siostry i Bracia, o modlitwę o dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji naszego Seminarium.

Biskup Henryk Tomasik


Ofiary na remont seminarium można przekazywać na konto:

Wyższe Seminarium Duchowne
ul. Młyńska 23/25
26-600 Radom

Nr konta: 71 9132 0001 0000 4009 2000 0010

Z dopiskiem: “Remont dachu”