Zdalne wykłady w Szkole Biblijnej dla Dorosłych

465
Spotkanie inaugurujące nowy rok nauki Szkoły Biblijnej. Foto: arch. Szkoły Biblijnej

W niedzielę, 11 października br., zainaugurowała swoje wykłady Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. św. Hieronima. Ze względu na pandemię koronawirusa spotkania odbywać się będą w internecie.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się jeszcze w sposób tradycyjny, ale w reżimie sanitarnym. Rozpoczęła je uroczysta Eucharystia w kościele pw. Chrystusa Kapłana w Radomiu przy Wyższym Seminarium Duchownym. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił rektor szkoły ks. dr Jacek Kucharski, a koncelebrowali wykładowcy: ks. lic. Michał Faryna oraz ks. mgr Daniel Wiecheć.

– Słuchacze szkoły otrzymali też foldery z tematyką tegorocznych wykładów. Będzie nią człowiek, jego wielkość i powołane. Inspiracją do podejmowanych wykładów jest najnowszy dokument Papieskiej Komisji Biblijnej pt. „Czym jest człowiek (Ps 8,5). Zarys antropologii biblijnej”. – mówi ks. Jacek Kucharski.

Pierwsze wykłady odbyły w seminaryjnej auli św. Jana Pawła II. Wygłosili je ks. dr Jacek Kucharski oraz dr Leszek Wianowski. Kolejne wykłady – ze względu na pandemię koronawirusa – odbywać się będą zdalnie, poprzez platformę Skype.

Szkoła Biblijna dla Dorosłych im. św. Hieronima działa od 2014 roku pod patronatem Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej.