„Złota Tarcza” dla radomskiego „Katolika”!

1517

– Zamieniamy srebro na złoto! Nasza szkoła w tym roku otrzymała tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY i zajmuje drugie miejsce wśród liceów radomskich. Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu „Perspektywy” jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. – cieszą się nauczyciele i uczniowie Katolickiego LO im. Św. Filipa Neri w Radomiu.

Radomski „Katolik” awansował w rankingu miesięcznika „Perspektywy” najlepszych szkół w Polsce i otrzymał „Złotą Tarczę 2019”. W zestawieniu radomskich szkół znalazł się tym samym pomiędzy VI LO im. Jana Kochanowskiego i IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego, które również zostały uhonorowane „Złotą Tarczą 2019”.

Zestawienie przygotowane przez „Perspektywy” umożliwia przeanalizowanie osiągnięć szkół, sprawdzanie ich sukcesów i słabszych stron oraz wyników na tle konkurencji. Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów; są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25%), oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Placówki o najwyższych wynikach otrzymują honorowy tytuł „Złotej”, „Srebrnej” lub „Brązowej” Szkoły 2019 oraz prawo do używania złotej, srebrnej lub brązowej tarczy.

– Na sukces ma wpływ współpraca pomiędzy uczniami, nauczycielami a rodzicami, spójność wychowawcza domu i szkoły oraz kształcenie w oparciu o wartości chrześcijańskie. To z nich wypływa troska o każdego ucznia, zarówno bardzo zdolnego, jak i tego, któremu nauka nie przychodzi z łatwością i wymaga indywidualnego spojrzenia ze strony nauczyciela. Praca z młodzieżą w KLO prowadzona jest wielowymiarowo: podczas zwykłych lekcji, na konsultacjach, zajęciach przygotowujących do zewnętrznych egzaminów językowych, na wyjazdach edukacyjnych i rekreacyjnych, podczas zajęć dodatkowych i aktywizujących na rzecz środowiska pozaszkolnego. Istotne jest wychowanie młodego pokolenia na ludzi ciekawych świata, ambitnych, samodzielnych, ale też wrażliwych na potrzeby innych, świadomych członków wspólnoty Kościoła, umiejących odróżnić prawdę od fałszu w świetle Dekalogu. Te ostatnie aspekty szczególnie świadczą o katolickim charakterze szkoły. – mówi ks. Mirosław Prasek COr., dyrektor KLO w Radomiu.

Mimo, że szkoły katolickie kształcą relatywnie niewielu wychowanków, zajmują wysokie miejsca w statystykach egzaminacyjnych. Również w corocznym rankingu „Perspektywy” licea katolickie znajdują się wysoko.

Co charakteryzuje szkoły prowadzone przez radomskich księży filipinów?

– Rodzice, którzy posłali dzieci do szkół im. św. Filipa Neri, zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt – wychowanie. Inni wskazują starannie dobraną kadrę – nauczycieli z pasją, wykształconych, z doświadczeniem, specjalistów w swoich dziedzinach, egzaminatorów maturalnych. Znaczenie mają również klasy, w których uczą się dzieci. Nawet jeśli klasa jest spora, to lekcje z przedmiotów kierunkowych odbywają się w kameralnych grupach, nawet 6-osobowych. Jak przyznają rodzice, szkoły katolickie dają im poczucie bezpieczeństwa, bo dzieci w domu opowiadają o wyjątkowej, rodzinnej atmosferze, o wspólnocie, w której nie ma osób anonimowych i każdy traktowany jest z życzliwością. W takim miejscu osiągnięcia edukacyjne są po prostu pochodną działań wychowawczych. – odpowiada ks. Prasek.

Pozostaje więc pogratulować wyników liceum i życzyć dalszych sukcesów w myśl słów św. Filipa Neri, które przyświecają mu od blisko 28 lat: „Szczęśliwi jesteście młodzi, bowiem macie czas, aby czynić dobro!”.

W roku szkolnym 2017/18 w Polsce było 567 szkół katolickich. Po reformie oświatowej z 2017 r., z którą związane było łączenie niektórych gimnazjów ze szkołami podstawowymi, jest: 263 katolickich szkół podstawowych, 42 szkoły specjalne, 136 liceów, 18 techników i 8 szkół artystycznych. Uczy się w nich ok. 70 tys. dzieci i młodzieży. W Diecezji Radomskiej są dwa zespoły szkół katolickich: w Mariówce (prowadzony przez Siostry Służki NMP Niepokalanej) i u księży filipinów w Radomiu.