Życzenia dla Biskupa Marka Solarczyka, nowego Biskupa Radomskiego od Przewodniczącego Episkopatu

1304
Abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący KEP. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Niech bliskość wobec samotnych i odrzuconych, miłosierdzie wobec błądzących, współczucie wobec cierpiących, a jednocześnie prawda wobec zakłamania, sprawiedliwość wobec niegodziwości i wreszcie miłość wobec egoizmu świata towarzyszą Księdzu Biskupowi w pełnieniu misji, zleconej przez Ducha Świętego – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w życzeniach dla nowego biskupa radomskiego Marka Solarczyka.

Przewodniczący Episkopatu życzył bp. Solarczykowi, aby pasterskie doświadczenie, zdobyte w diecezji warszawsko-praskiej, wykorzystał dla owocnej posługi jako biskup diecezji radomskiej, „będąc odważnym nauczycielem wiary, roztropnym przewodnikiem wspólnoty Ludu Bożego oraz gorliwym kapłanem, w wypełnianiu misji uświęcania powierzonego sobie Kościoła”.

Oto tekst życzeń:

Warszawa, dnia 5 stycznia 2020 roku

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Biskupie,

Z wielką radością przyjąłem wczorajszy Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, w którym przekazano, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Ekscelencję nowym Biskupem Radomskim.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym złożyć Księdzu Biskupowi, z tej okazji, jak najserdeczniejsze życzenia.

W soborowym dekrecie O pasterskich zadaniach biskupów w Kościele czytamy „Chrystus bowiem dał Apostołom i ich następcom nakaz oraz władzę, by nauczali wszystkie narody, by uświęcali ludzi w prawdzie i żeby byli ich pasterzami. Biskupi zatem przez danego sobie Ducha Świętego stali się prawdziwymi i autentycznymi nauczycielami wiary, kapłanami i pasterzami”.

Życzę więc Księdzu Biskupowi, aby pasterskie doświadczenie, zdobyte w diecezji warszawsko-praskiej, wykorzystał Ekscelencja dla  owocnej posługi jako biskup diecezji radomskiej, będąc odważnym nauczycielem wiary, roztropnym przewodnikiem wspólnoty Ludu Bożego oraz gorliwym kapłanem, w wypełnianiu misji uświęcania powierzonego sobie Kościoła.

Niech bliskość wobec samotnych i odrzuconych, miłosierdzie wobec błądzących, współczucie wobec cierpiących, a jednocześnie prawda wobec zakłamania, sprawiedliwość wobec niegodziwości i wreszcie miłość wobec egoizmu świata towarzyszą Księdzu Biskupowi w pełnieniu misji, zleconej przez Ducha Świętego.

Życie i posługę Księdza Biskupa powierzam Jasnogórskiej Królowej Polski, przesyłając braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

___________________
Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Marek SOLARCZYK
Biskup Radomski