Informacje dotyczące ksiąg metrykalnych i badań genealogicznych Diecezji Radomskiej

1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji: Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16. 2. Na stronach organizacji FamilySearch, np.: https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2Frecords%2Fcollection%2F1407440%2Fwaypoints https://familysearch.org/search Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele … Czytaj dalej Informacje dotyczące ksiąg metrykalnych i badań genealogicznych Diecezji Radomskiej