Informacje dotyczące ksiąg metrykalnych i badań genealogicznych Diecezji Radomskiej

7608

1. Informacje o stanie zachowania metryk na terenie Diecezji Radomskiej najłatwiej znaleźć w publikacji:

  • Księgi metrykalne kościołów radomskich, Seria A: Metryki chrztów, T. XIII: Kościół św. Wacława 1784-1795, oprac. mat. źródł. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2014, s. 13-16.

2. Na stronach organizacji FamilySearch, np.:

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niewiele parafii i jedynie XIX wiek) oraz skany metryk z terenu Diecezji Radomskiej z poszczególnych parafii za okres od początku wytworzenia do lat 40 XX wieku.

3. Na stronach organizacji Polskie Towarzystwo Genealogiczne, np.:

Materiały w postaci nazwisk osób poszukiwanych (niektóre indeksy kompletne np. Cerekiew) oraz czasem skany metryk.

4. Na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (http://www.szukajwarchiwach.pl).

  • Materiały w postaci skanów metryk (czasem z indeksem) za okres od ~1800 roku do ~1915.