Modlitwa Różańcowa – Tajemnice chwalebne – dzień III

Rozważania inspirowane tekstami św. Ludwika Maria Grignion de Montfort przygotowała Zuzanna Kwiatkowska. Tajemnica I – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Chrystus, jako nasz Zbawiciel, zwycięża śmierć i grzech, powstając z grobu. Ukazuje, że nie mają one żadnej władzy nad tymi, którzy ufają Panu. Dzięki Jego ofierze otrzymaliśmy dar życia wiecznego. Każdy z nas jest zaproszony, by wziąć … Czytaj dalej Modlitwa Różańcowa – Tajemnice chwalebne – dzień III