Rada Kapłańska

Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego (kan. 495 § 1) Bp Marek Solarczyk z dniem 4 listopada 2021 roku ustanowił Radę Kapłańską w Diecezji Radomskiej (Dekret ustanawiający Radę Kapłańską, L. dz. 1831/21 z 28 października 2021 roku). Skład personalny Rady Kapłańskiej został ustalony na okres pięciu lat. 1. Członkowie z urzędu lub nominacji: bp Piotr Turzyński … Czytaj dalej Rada Kapłańska