BORKOWICE – Parafia pw. Świętego Krzyża

9749
Kościół pw. Świętego Krzyża w Borkowicach

KONTAKT:

 • Parafia pw. Świętego Krzyża w Borkowicach
  • ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 13
  • 26-422 Borkowice
  • woj. mazowieckie
 • T: +48 48 675 79 25
 • E: parafiaborkowice@op.pl
 • W: #

DUSZPASTERZE:

 • Proboszcz:
  • ks. kan. Marek Józef Lurzyński
 • Wikariusz:
  • ks. mgr Witold Gładyś

MSZE ŚW.:

 • Niedziele / Uroczystości:
  • 8.30;
  • 10.00;
  • 12.00;
  • 16.00
 • Święta zniesione:
  • 8.30;
  • 10.00;
  • 12.00;
  • 17.00
 • Dni powszednie:
  • 7.00;
  • 7.30;
  • 17.00 – maj, czerwiec, październik
  • w każdą środę o 17.00

O PARAFII:

 • Do parafii należą:
  • Bolęcin, Borkowice, Bryzgów, Ninków, Politów, Radestów, Rudno, Ruszkowice, Wymysłów, Zdonków.
 • Odpusty:
  • Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września),
  • św. Antoniego (13 czerwca),
  • MB Bolesnej (piątek przed Niedzielą Palmową)
 • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
  • czwartek i piątek przed Niedzielą Palmową
 • Dom zakonny:
  • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Benedykta, kaplica,
   • ul. Słoneczna 3, 26-422 Borkowice,
   • T: +48 48 675 70 57
 • Historia:

Parafia Borkowice została erygowana ok. 1309 r. Wówczas Mikołaj, dziedzic Borkowic, uposażył kościół parafialny pw. Świętego Krzyża i św. Mateusza. Pierwotny modrzewiowy kościół z XIV w., z fundacji Piotra Dunina Borkowskiego, istniał do XV w. Kolejny drewniany fundacji dziedzica Gibboniego, stolnika mścisławskiego, powstał w 1722 r. Kolejny dziedzic Antoni Nałęcz Małachowski kontynuował prace. Świątynię poświęcił 21 IX 1793 r. bp Jan Kanty Lenczowski. Kościół został rozebrany w 1828 r., wtedy też postawiono kolejny. Spełniał on rolę tymczasowej świątyni na czas budowy kościoła murowanego. Obecna świątynia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Antoniego, wg projektu Franciszka Lanciego i Henryka Marconiego, została zbudowana w latach 1829–1845 z fundacji Katarzyny i Antoniego Małachowskich oraz ich syna Onufrego. Dedykacji kościoła dokonał 20 IX 1846 r. bp Józef Joachim Goldtman.


MAPA DOJAZDU: