BORKOWICE – Parafia pw. Świętego Krzyża

5155
Kościół pw. Świętego Krzyża w Borkowicach

KONTAKT:

Parafia pw. Świętego Krzyża
ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 13
26-422 Borkowice
woj. mazowieckie

T: +48 48 675 79 25
E: parafiaborkowice@op.pl
W: #


DUSZPASTERZE:

  • Proboszcz:
    • ks. kan. Marek Józef Lurzyński
  • Wikariusz:
    • ks. mgr Witold Gładyś

MSZE ŚW.:

  • Niedziele / Uroczystości:
    • 8.30;
    • 10.00;
    • 12.00;
    • 16.00
  • Święta zniesione:
    • 8.30;
    • 10.00;
    • 12.00;
    • 17.00
  • Dni powszednie:
    • 7.00;
    • 7.30;
    • 17.00 – maj, czerwiec, październik
    • w każdą środę o 17.00

O PARAFII:

  • Do parafii należą:
    • Bolęcin, Borkowice, Bryzgów, Ninków, Politów, Radestów, Rudno, Ruszkowice, Wymysłów, Zdonków.
  • Odpusty:
    • Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września),
    • św. Antoniego (13 czerwca),
    • MB Bolesnej (piątek przed Niedzielą Palmową)
  • Dni adoracji Najświętszego Sakramentu:
    • czwartek i piątek przed Niedzielą Palmową
  • Dom zakonny:
    • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Benedykta, kaplica,
      • ul. Słoneczna 3, 26-422 Borkowice,
      • T: +48 48 675 70 57
  • Historia:

Parafia Borkowice została erygowana ok. 1309 r. Wówczas Mikołaj, dziedzic Borkowic, uposażył kościół parafialny pw. Świętego Krzyża i św. Mateusza. Pierwotny modrzewiowy kościół z XIV w., z fundacji Piotra Dunina Borkowskiego, istniał do XV w. Kolejny drewniany fundacji dziedzica Gibboniego, stolnika mścisławskiego, powstał w 1722 r. Kolejny dziedzic Antoni Nałęcz Małachowski kontynuował prace. Świątynię poświęcił 21 IX 1793 r. bp Jan Kanty Lenczowski. Kościół został rozebrany w 1828 r., wtedy też postawiono kolejny. Spełniał on rolę tymczasowej świątyni na czas budowy kościoła murowanego. Obecna świątynia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Antoniego, wg projektu Franciszka Lanciego i Henryka Marconiego, została zbudowana w latach 1829–1845 z fundacji Katarzyny i Antoniego Małachowskich oraz ich syna Onufrego. Dedykacji kościoła dokonał 20 IX 1846 r. bp Józef Joachim Goldtman.


MAPA DOJAZDU: