Okno Życia

3638

„Okno Życia”, prowadzone przez Caritas Diecezji Radomskiej, od 2009 roku znajduje się w domu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Struga 31. Siostry czuwają przy nim całą dobę.

„Okno Życia” to miejsce, w którym matka może anonimowo pozostawić swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Gdy dziecko pojawi się w oknie, siostry wzywają pogotowie; dziecko jest badane i trafia do szpitala. O pozostawionym dziecku informowany jest też ośrodek adopcyjny, który natychmiast  powiadamia o tym sąd, prosząc jednocześnie o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka i nadanie mu tożsamości. Sąd wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Po 6 tygodniach następuje rozprawa i dziecko trafia do rodziny.

Radomskie „Okno Życia” powołał do istnienia abp Zygmunt Zimowski, który 1 czerwca 2009 r. dokonał jego uroczystego otwarcia i poświęcenia. Jest to pierwsze „Okno Życia” w Diecezji Radomskiej.

To tej pory radomskie „Oknie Życia” dało schronienie dwójce dzieci. Ostatnią jest Faustyna, którą pozostawiono 14 marca 2017 roku.


Celem Okna życia jest:

  • Stworzenie miejsca, w którym matka po urodzeniu dziecka w sposób anonimowy może je pozostawić, dając mu tym samym szansę do życia,
  • Przyczynienie się do radości i szczęścia rodzin adopcyjnych gotowych do przyjęcia dziecka,
  • Uświadomienie faktu, że każdy ma prawo do życia,
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na problem dzieci porzuconych na ulicy lub w śmietnikach.

Przesłanie Okna Życia:

„Matko jesteś w ciąży, nie wiesz co zrobić…
Nie możesz wychować dziecka, które urodzisz?
Nie narażaj dziecka na niebezpieczeństwo
Możesz zostawić je w szpitalu po porodzie
Lub anonimowo w Oknie Życia
Zostanie ono adoptowane przez czekającą na dziecko
Rodzinę pełną ciepła i miłości
Tobie będzie lżej, jeśli ono będzie bezpieczne i szczęśliwe”

Partnerzy projektu:

  • Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
  • Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
  • Sąd Rejonowy w Radomiu
  • Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Sponsor:

  • Firma OKNO-BUD z Przytyka