Kapłani zatrudnieni poza Diecezją Radomską

17179
Kapłani. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

Duchowni Diecezji Radomskiej w służbie Stolicy Apostolskiej

 • ks. prał. dr Robert Gołębiowski, pracownik Roty Rzymskiej
 • ks. Marcin Zieliński, pracownik Sekretariatu Stanu

Księża uczestniczący w pracach Konferencji Episkopatu Polski

 • Komisja mieszana ds. dialogu teologicznego ze wspólnotą kościelną polsko-katolicką:
  • ks. kan. prof. dr hab. Edward Warchoł
 • Krajowy duszpasterz powołań, Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań:
  • ks. kan. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW (kadencja od 2014)
 • Konsultor Komisji Charytatywnej:
  • ks. kan. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
 • Konsultor Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży:
  • ks. dr Marek Adamczyk
 • Konsultor Rady Prawnej:
  • ks. prał. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
 • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia (Warszawa):
  • ks. kan. mgr Dariusz Kowalczyk
 • Papieskie Dzieła Misyjne:
  • ks. kan. dr Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM (od 2021)

Księża – pracownicy naukowi  zatrudnieni poza diecezją

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II:
  • ks. kan. prof. dr hab. Marek Chmielewski
  • ks. kan. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
  • ks. prał. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL
  • ks. kan. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
  • ks. dr hab. Paweł Kaleta, prof. KUL
  • ks. dr Grzegorz Głąb
  • ks. prał. dr Albert Warso
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • ks. kan. prof. dr hab. Marek Tatar
  • ks. dr hab. Dariusz Henryk Pater, prof. UKSW
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  • ks. dr hab. Władysław Kądziołka

Księża studenci

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II:
  • ks. mgr Daniel Reguła, liturgika
 • Rzym
  • ks. mgr Marcin Zieliński, prawo

Inne diecezje:

 • Ordynariat Polowy Wojska Polskiego:
  • ks. prał. ppłk Wiesław Okoń
  • ks. mjr rez. Sławomir Pięt
  • ks. kpt. dr Piotr Zamaria
  • ks. ppor. mgr Maciej Gizicki
  • ks. ppor. mgr Marek Pruszkowski
  • ks. mgr Tomasz Cabaj
  • ks. mgr Tomasz Nobis
 • Diecezja Elbląska:
  • ks. mgr Piotr Sowiński
 • Centrum Formacji Misyjnej

Księża pracujący zagranicą

 • Austria
  • ks. Jerzy Niewczas
  • ks. dr Paweł Nowak
 • Niemcy:
  • ks. kan. dr Sławomir Olszewski
  • ks. kan. Janusz Żurawski
  • ks. mgr Marcin Kuta
  • ks. mgr Józef Orzechowski
  • ks. mgr Marcin Szymczyk
 • Szwajcaria
  • ks. kan. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
 • USA
  • ks. mgr Paweł Augustyniak
  • ks. mgr Jakub Ciołak
  • ks. mgr Jarosław Nowacki
  • ks. mgr Waldemar Maciąg
  • ks. Paweł Mijas
 • Wielka Brytania
  • ks. dr Sebastian Konrad Kijak
  • ks. mgr Sebastian Paul
  • ks. kan. mgr lic. Robert Stanisław Pytel
  • ks. mgr Leszek Seweryn
  • ks. Rafał Majewski
  • ks. mgr Jacek Małecki
 • Włochy
  • ks. dr Ireneusz Rogulski
  • ks. mgr Robert Ciekanowski
  • ks. mgr Mirosław Kęska
  • ks. Zbigniew Kowalczyk

Misjonarze Diecezji Radomskiej 2023 Rok

 • Ad gentes
  • Brazylia
   • Ks. Sieczka Szymon
  • Kamerun
   • ks. Bujak Mirosław
  • USA/Alaska
   • ks. Michał Ulaski
 • Wschód
  • Litwa
   • ks. Wojciech Górlicki
   • ks. Szymon Wikło
  • Ukraina
   • ks. Krzysztof Wilk
   • ks. Michał Machnio
  • Mołdawia
   • ks. Artur Chruślak misjonarz ad gentes we wspólnotach Drogi Neokatechumentalnej
 • Misjonarze świeccy

  • RPA
   • Andrzej Adamus
  • Zambia
   • Małgorzata Strzelecka