12.5 C
Radom, PL
sobota, 11 lipca 2020 | 15:44 Europe/Warsaw

Dokumenty Biskupa Henryka Tomasika