Dom Księży Seniorów

6175

KONTAKT

Dom Księży Seniorów w Radomiu

ul. Młyńska 23/25
PL 26-600 Radom

T: +48 48 360 88 09


Dyrektor:

 • ks. mgr Mariusz Turczyk
  • T.: +48 48 360 83 35

Księża emeryci – mieszkańcy Domu Księży Seniorów:

 • ks. kan. Henryk Bień
 • ks. kan. mgr Czesław Błaszczykiewicz
 • ks. kan. mgr Czesław Brudek
 • ks. Dariusz Czajkowski
 • ks. prał. kapituły Mieczysław Deka
 • ks. kan. Ireneusz Adam Domagała
 • ks. kan. mgr Eugeniusz Adam Frączyk
 • ks. prał. Henryk Gąszcz
 • ks. kan. Jan Grochowski
 • ks. kan. Stanisław Groszek
 • ks. kan. Franciszek Jakubiak
 • ks. kan. dr Marian Stanisław Jaskólski
 • ks. Jan Kieczyński
 • ks. kan. Jerzy Kłusek
 • ks. kan. Aleksander Makulski
 • ks. prał. mgr Edmund Marcinkiewicz
 • ks. kan. Wacław Mazur
 • ks. prał. mgr Kazimierz Mąkosa
 • ks. Zbigniew Michrowski
 • ks. kan. Wojciech Jerzy Nowakowski
 • ks. Henryk Ochmański
 • ks. kan. Kazimierz Okrutny
 • ks. kan. Bogumił Orłowski
 • ks. Stanisław Palus
 • ks. Jacek Panek
 • ks. kan. Stefan Sochaj
 • ks. Stefan Suwara
 • ks. prał. Kazimierz Szary
 • ks. Henryk Żuchowski

Księża emeryci mieszkający poza Domem Księży Seniorów

 • ks. kan. mgr Ryszard Marian Batorski
 • ks. Wiktor Bąk
 • ks. kan. mgr Stanisław Drąg
 • ks. kan. Piotr Firlej
 • ks. kan. Bolesław Błażej Janisz
 • ks. kan. Jerzy Karolik
 • ks. kan. Tadeusz Kłymenko
 • ks. kan. Antoni Kochanowski
 • ks. kan. Stanisław Roman Leśko
 • ks. kan. mgr Marian Miegoń
 • ks. kan. Bogusław Jozef Mleczkowski
 • ks. kan. mgr Janusz Mroczek
 • ks. kan. Andrzej Pawlik
 • ks. kan. Bogdan Przysucha
 • ks. Wojciech Puchalski
 • ks. kan. Stefan Stanisław Roguś
 • ks. Tadeusz Siulczyński
 • ks. Henryk Skuza
 • ks. Stanisław Skwira
 • + ks. mgr Jacenty Socha
 • ks. kan. Marian Strzałkowski
 • ks. kan. Józef Stylski
 • ks. kan. Sylwester Szefliński
 • ks. kan. Marian Ślusarczyk
 • ks. mgr Kazimierz Tynkowski
 • ks. kan. Antoni Jan Ulman
 • ks. inf. Czesław Wala
 • ks. Stanisław Wąsiel
 • ks. kan. dr Andrzej Wołczyński
 • ks. Robert Żmijski

Kapłani przebywający na urlopach:

 • ks. Tomasz Adacha
 • ks. mgr Krzysztof Andaś
 • ks. Jacek Bajon
 • ks. mgr Hubert Biegaj
 • ks. Marcin Ciach
 • ks. dr Łukasz Cybuch
 • ks. Krzysztof Mazur
 • ks. mgr Mariusz Parszewski
 • ks. kan. mgr Stanisław Sikorski
 • ks. Zbigniew Skorża (jun.)
 • ks. mgr Paweł Stefański
 • ks. Jan Szczerba