Dom Księży Seniorów

19415
Msza św. w kaplicy Domu Księży Seniorów. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

KONTAKT:

 • Dom Księży Seniorów w Radomiu
  • ul. Młyńska 23/25
  • PL 26-600 Radom
  • T: +48 48 360 88 09

Dyrektor:

 • ks. mgr Krzysztof Kania
  • T.: +48 48 360 83 35

Emeryci – mieszkańcy Domu Księży Seniorów:

 • ks. kan. Czesław Bieniek
 • ks. kan. Stanisław Bujnowski
 • ks. kan. Kazimierz Waldemar Chojnacki
 • ks. kan. Władysław Dębowski
 • ks. kan. Jan Dobrowolski
 • ks. kan. Mieczysław Drypa
 • ks. Józef Dujko
 • ks. prał. Henryk Gąszcz
 • ks. kan. Franciszek Jakubiak
 • ks. Jerzy Marian Kałuża
 • ks. kan. Jerzy Karolik
 • ks. Krzysztof Katana
 • ks. kan. Tadeusz Kszczot
 • ks. prał. mgr Bogdan Lipiec
 • ks. kan. Wacław Mazur
 • ks. prał. Kazimierz Mąkosa
 • ks. Zbigniew Michrowski
 • ks. kan. Marek Migocki
 • ks. kan. mgr Janusz Leszek Mroczek
 • ks. kan. Wojciech Jerzy Nowakowski
 • ks. kan. Kazimierz Okrutny
 • ks. kan. dr Marek Polak
 • + ks. kan. Adam Radzimirski
 • ks. kan. Stefan Stanisław Roguś
 • ks. kan. Adam Stępień
 • ks. Stefan Suwara
 • ks. kan. Marian Ślusarczyk
 • ks. kan. Józef Tępiński
 • ks. kan. Bolesław Walendzik

Inni księża emeryci  i  renciści (nie rezydujący w budynkach parafialnych)

 • ks. Janusz Bachurski
 • ks. kan. mgr Ryszard Marian Batorski
 • ks. Krzysztof Marek Dębowski
 • ks. kan. mgr Stanisław Drąg
 • ks. kan. Piotr Andrzej Firlej
 • ks. Stanisław Katryński
 • ks. kan. Tadeusz Kłymenko
 • ks. kan. Antoni Kochanowski
 • ks. kan. Grzegorz Kucharski
 • ks. Andrzej Madej
 • ks. kan. mgr Marian Miegoń
 • ks. kan. Krzysztof Orzeł
 • ks. Wojciech Puchalski
 • ks. kan. Jan Rudniewski
 • ks. kan. mgr Stanisław Sikorski
 • ks. Tadeusz Siulczyński
 • ks. Zbigniew Skorża (jun.)
 • ks. kan. Marian Strzałkowski
 • ks. Jan Szczerba
 • ks. kan. mgr Wiesław Stanisław Szymkiewicz
 • ks. mgr Kazimierz Tynkowski
 • ks. kan. Antoni Jan Ulman
 • ks. Stanisław Piotr Wąsiel
 • ks. Robert Żmijski

Kapłani przebywający na urlopach:

 • ks. Tomasz Adacha
 • ks. mgr Hubert Biegaj
 • ks. Dariusz Błesznowski
 • ks. Marcin Czerwonka
 • ks. Dariusz Czajkowski
 • ks. mgr Mateusz Czernik
 • ks. Jacek Jurczak
 • ks. mgr Sylwester Kęska
 • ks. mgr Piotr Kowalczyk
 • ks. mgr Filip Lorenc
 • ks. Krzysztof Mazur
 • ks. mgr Paweł Stefański
 • ks. mgr Grzegorz Świercz
 • ks. mgr Dominik Tkaczyk

(aktualizacja: 07.09.2023)