Dom Księży Seniorów

12534
Msza św. w kaplicy Domu Księży Seniorów. Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl

KONTAKT:

 • Dom Księży Seniorów w Radomiu
  • ul. Młyńska 23/25
  • PL 26-600 Radom
  • T: +48 48 360 88 09

Dyrektor:

 • ks. mgr Mariusz Turczyk
  • T.: +48 48 360 83 35

Księża emeryci – mieszkańcy Domu Księży Seniorów:

 • ks. kan. mgr Czesław Błaszczykiewicz
 • ks. kan. mgr Czesław Brudek
 • ks. Dariusz Czajkowski
 • ks. prał. kapituły Mieczysław Deka
 • ks. kan. mgr Eugeniusz Adam Frączyk
 • ks. prał. Henryk Gąszcz
 • ks. kan. Franciszek Jakubiak
 • ks. Jan Kieczyński
 • ks. kan. Jerzy Kłusek
 • ks. kan. Wacław Mazur
 • ks. prał. mgr Kazimierz Mąkosa
 • ks. Zbigniew Michrowski
 • ks. kan. Wojciech Jerzy Nowakowski
 • ks. kan. Kazimierz Okrutny
 • ks. Jacek Panek
 • ks. Stefan Suwara
 • ks. prał. Kazimierz Szary
 • + ks. Henryk Żuchowski
 • ks. kan. Józef Tępiński

Księża emeryci mieszkający poza Domem Księży Seniorów

 • ks. kan. mgr Ryszard Marian Batorski
 • ks. Wiktor Bąk
 • ks. kan. mgr Stanisław Drąg
 • ks. kan. Piotr Firlej
 • ks. kan. Jerzy Karolik
 • ks. kan. Tadeusz Kłymenko
 • ks. kan. Antoni Kochanowski
 • ks. kan. Stanisław Roman Leśko
 • ks. kan. mgr Marian Miegoń
 • ks. kan. Bogusław Jozef Mleczkowski
 • ks. kan. mgr Janusz Mroczek
 • ks. kan. Andrzej Pawlik
 • ks. kan. Bogdan Przysucha
 • ks. Wojciech Puchalski
 • ks. kan. Stefan Stanisław Roguś
 • ks. Tadeusz Siulczyński
 • ks. Henryk Skuza
 • ks. kan. Marian Strzałkowski
 • ks. kan. Józef Stylski
 • ks. kan. Sylwester Szefliński
 • ks. kan. Marian Ślusarczyk
 • ks. mgr Kazimierz Tynkowski
 • ks. kan. Antoni Jan Ulman
 • ks. Stanisław Wąsiel
 • ks. kan. dr Andrzej Wołczyński
 • ks. Robert Żmijski
 • ks. kan. mgr Wiesław Stanisław Szymkiewicz

Kapłani przebywający na urlopach:

 • ks. Tomasz Adacha
 • ks. mgr Hubert Biegaj
 • ks. dr Łukasz Cybuch
 • ks. Krzysztof Mazur
 • ks. mgr Mariusz Parszewski
 • ks. kan. mgr Stanisław Sikorski
 • ks. Zbigniew Skorża (jun.)
 • ks. mgr Paweł Stefański
 • ks. Jan Szczerba
 • ks. mgr Piotr Czyż
 • ks. mgr Krzysztof Dziuba
 • ks. mgr Sławomir Andrzej Kośniewski
 • ks. mgr lic. Arkadiusz Bernat
 • ks. Dariusz Błesznowski