Wydział ds. Środków Społecznego Przekazu

1289

Dyrektor: ks. kan. lic. Jacek Wieczorek (stan. od 2002)


Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE

ul. Malczewskiego 1
PL 26-600 Radom,

T: +48 48 340 62 13
E: wydawnictwo_ave@o2.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

Dyrektor: ks. kan. mgr Sławomir Wilewski

Rada Programowa Wydawnictwa:

 • ks. kan. mgr Jan Chodelski
 • ks. mgr Sylwester Laskowski
 • ks. kan. dr Zbigniew Mikołaj Niemirski
 • ks. dr Adam Orczyk
 • ks. prał. dr Jarosław Wojtkun

Cenzorzy książek kościelnych:

 • ks. kan. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
 • ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
 • ks. kan. mgr Artur Hejda
 • ks. kan. dr Maciej Korczyński
 • ks. kan. dr Jacek Kucharski
 • ks. prał. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL
 • ks. kan. dr Zbigniew Mikołaj Niemirski
 • ks. prał. mgr Edward Poniewierski

Drukarnia Wydawnictwa AVE

ul. Młyńska 23/25
PL 26-612 Radom

T: +48 663 752 003
E: koocurek@poczta.onet.pl

Dyrektor: ks. kan. mgr Sławomir Wilewski


Radio Plus Radom 90,7 FM i 94 FM

Dyrektor:  ks. kan. lic. Jacek Sylwester Wieczorek

ul. Młyńska 23/25
26-612 Radom,

[WIĘCEJ]


Portal Diecezji Radomskiej: www.diecezja.radom.pl

Administrator i redaktor: ks. dr Stanisław Piekielnik

e-mail: piekielnik@diecezja.radom.pl

ul. Malczewskiego 1
PL 26-600 Radom

T: 48 48 340 62 00
E: admin@diecezja.radom.pl


Katolicka Agencja Informacyjna:

ul. Młyńska 23/25
PL 26-612 Radom

Korespondent: Radosław Mizera

T: +48 500 050 775
E: mizera@radioplus.com.pl


Gość Niedzielny”; “Gość Radomski AVE”

ul. Prusa 6
PL 26-600 Radom,

T: +48 48 363 24 79
E: radom@gosc.pl
W: www.radom.gosc.pl

[WIĘCEJ]


„Zeszyty Formacji Katechetów” – kwartalnik

ul. Młyńska 23/25
PL 26–600 Radom,

T: +48 (48) 330 91 82

W: www.katecheza.radom.pl

Redaktor naczelny: ks. prał. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL


„Gazeta Akademicka”

ul. Górnicza 2
PL 26-617 Radom,

T: +48 48 360 79 40
E: gazeta_ak@interia.pl

Redakcja: studenci z ośrodka DA


Kronika Diecezji Radomskiej

ul. Młyńska 23/25
PL 26-612 Radom,

T: +48 (48) 33 09 125
E: kronikadr@wp.pl

Redaktor naczelny: ks. kan. mgr Sławomir Janusz Wilewski


Studia Diecezji Radomskiej

ul. Młyńska 23/25
PL 26-612 Radom,

T: +48 48 33 09 130
E: zbigniew.niemirski@gosc.pl

Redaktor naczelny: ks. kan. dr Zbigniew Mikołaj Niemirski