Wydział ds. Środków Społecznego Przekazu

3268
 • Dyrektor:
  • ks. kan. lic. Jacek Wieczorek (stan. od 2002)

 • Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE
  • ul. Malczewskiego 1
  • PL 26-600 Radom,
  • T: +48 48 340 62 13
  • E: wydawnictwo_ave@o2.pl
  • Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00
 • Dyrektor:
  • ks. kan. mgr Sławomir Wilewski
 • Rada Programowa Wydawnictwa:
  • ks. kan. mgr Jan Chodelski
  • ks. mgr Sylwester Laskowski
  • ks. kan. dr Zbigniew Mikołaj Niemirski
  • ks. dr Adam Orczyk
  • ks. prał. dr Jarosław Wojtkun
 • Cenzorzy książek kościelnych:
  • ks. kan. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
  • ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
  • ks. kan. mgr Artur Hejda
  • ks. kan. dr Maciej Korczyński
  • ks. kan. dr Jacek Kucharski
  • ks. prał. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL
  • ks. kan. dr Zbigniew Mikołaj Niemirski

 • Drukarnia Wydawnictwa AVE
 • Dyrektor:
  • ks. kan. mgr Sławomir Wilewski

 • Radio Plus Radom 90,7 FM, 94 FM i 97,9 FM
  • ul. Młyńska 23/25
  • 26-612 Radom, [WIĘCEJ]
 • Dyrektor: 
  • ks. kan. lic. Jacek Sylwester Wieczorek


 • Katolicka Agencja Informacyjna:
  • ul. Młyńska 23/25
  • PL 26-612 Radom
 • Korespondent:


 • „Zeszyty Formacji Katechetów” – kwartalnik
 • Redaktor naczelny:
  • ks. prał. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL

 • „Gazeta Akademicka”
 • Redakcja:
  • studenci z ośrodka DA

 • „Kronika Diecezji Radomskiej
  • ul. Młyńska 23/25
  • PL 26-612 Radom,
  • T: +48 48 33 09 125
  • E: kronikadr@wp.pl
 • Redaktor naczelny:
  • ks. kan. mgr Sławomir Janusz Wilewski

 • „Studia Diecezji Radomskiej
  • ul. Młyńska 23/25
  • PL 26-612 Radom,
  • T: +48 48 33 09 130
 • Redaktor naczelny:
  • ks. dr Wojciech Wojtyła
  • T: …
  • E: …