Caritas Diecezji Radomskiej

7222

KONTAKT:


ZARZĄD:

 • Dyrektor:
  • Ks. Damian Drabikowski
 • Zastępca dyrektora:
  • Ks. Karol Piłat
 • Sekretarz:
  • Elżbieta Stolarczyk
 • Główna Księgowa:
  • Katarzyna Myszka
 • Komisja Nadzorcza:
  • Ks. Szymon Pikus – przewodniczący
  • Ks. Mariusz Wincewicz
  • Ks. Marcin Andrzejewski

BIURO CZYNNE.: poniedziałek – piątek 8:00-16:00


Historia Caritas Diecezji Radomskiej: 

Diecezja Radomska została ustanowiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 25 marca 1992 roku bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”. Tego samego dnia Pierwszy Pasterz naszej diecezji Bp Edward Materski wydał dekret powołujący do istnienia Caritas Diecezji Radomskiej. W dokumencie tym zapisał m.in.:

„Działalność tej instytucji polecam opiece świętego Brata Alberta. Wszystkim, którzy pomni na słowa Chrystusa Pana: ‚Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili’ (Mt25,40), podejmują trud pracy charytatywnej w ramach Caritas Diecezji Radomskiej błogosławię i życzę wytrwałości w służbie bliźnim”.

Ważną datą dla Caritas Diecezji Radomskiej jest dzień 4 października 2004 r. kiedy to bp Zygmunt Zimowski zatwierdził nowy Statut Caritas Diecezji Radomskiej pozwalający jej uzyskać rejestrację i status Organizacji Pożytku Publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (2 grudnia 2004 r.).

[więcej w: Historia Caritas Diecezji Radomskiej na stronie https://caritasradom.pl]


MAPA: