Caritas Diecezji Radomskiej

2708

KONTAKT:

ul. Kościelna 5
PL 26-604 Radom
woj. mazowieckie

T: +48 48 365 29 29
F: +48 48 365 29 28
E: radom@caritas.pl
W: www.radom.caritas.pl


ZARZĄD:

Dyrektor: ks. Robert Kowalski

Wicedyrektor: ks. Damian Drabikowski

Sekretarz: Anna Lis

Główna Księgowa: Danuta Zbyszyńska

Komisja Nadzorcza: Ks. Szymon Pikus, Ks. Wiesław Lenartowicz, Ks. Marcin Andrzejewski


BIURO CZYNNE.: poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00


Historia Caritas Diecezji Radomskiej: 

Diecezja Radomska została ustanowiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 25 marca 1992 roku bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”. Tego samego dnia Pierwszy Pasterz naszej diecezji Bp Edward Materski wydał dekret powołujący do istnienia Caritas Diecezji Radomskiej. W dokumencie tym zapisał m.in.:

„Działalność tej instytucji polecam opiece świętego Brata Alberta. Wszystkim, którzy pomni na słowa Chrystusa Pana: ‚Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili’ (Mt25,40), podejmują trud pracy charytatywnej w ramach Caritas Diecezji Radomskiej błogosławię i życzę wytrwałości w służbie bliźnim”.

Ważną datą dla Caritas Diecezji Radomskiej jest dzień 4 października 2004 r. kiedy to bp Zygmunt Zimowski zatwierdził nowy Statut Caritas Diecezji Radomskiej pozwalający jej uzyskać rejestrację i status Organizacji Pożytku Publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowniczym.

[więcej w: Historia Caritas Diecezji Radomskiej na stronie www.radom.caritas.pl]


MAPA: