Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

4138

W związku z działalnością portalu informacyjnego Diecezji Radomskiej, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 7 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) oraz art. 8 i 9 Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Portalu Diecezji Radomskiej (www.diecezja.radom.pl) jest Diecezja Radomska, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom (dalej: Diecezja). W Diecezji wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się:
  1. drogą elektroniczną na adres diodo@diecezja.radom.pl;
  2. pisemnie na adres Diecezji, z dopiskiem inspektor ochrony danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub z ogólnodostępnych źródeł.
 3. Przetwarzanie danych osobowych stanowi element działalności informacyjnej Diecezji Radomskiej, a zatem podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu, tj. niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Diecezję.
 4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją wskazanych celów, mogą być podmioty, którym Diecezja powierzyła przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów w zakresie dostarczania usług komunikacji elektronicznej, kurierskich, prawnych oraz podmioty, którym Diecezja będzie zobligowana udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od dnia rozpoczęcia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Diecezji dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.
 7. W przypadku uznania, że Pani/Pana dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu możliwość złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, którym jest:
  1. Kościelny Inspektor Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl);
  2. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji  oraz profilowaniu.