Wydział Administracyjno-Ekonomiczny

4625

Przewodniczący:

 • ks. inf. mgr Stanisław Pindera,
  • T.: +48 48 340 62 18

Rada Ekonomiczna Diecezji Radomskiej:

 • Przewodniczący:
  • ks. inf. mgr Stanisław Pindera
 • Członkowie:
  • ks. kan. dr Szymon Pikus
  • ks. kan. Czesław Wawrzyńczak
  • ks. kan. Zbigniew Sieroń
  • ks. Stanisław Wlazło
  • ks. Marek Kucharski
  • ks. Mariusz Wincewicz

Ekonom diecezjalny:

Główna księgowa:

 • mgr Adrianna Zwierzyńska,
  • T.: +48 48 340 62 16

Księgowa: Agnieszka Żuchowska

Kasjer: Sławomir PukasPrzewodniczący Rady Artystyczno-Budowlanej:

 • ks. prał. dr Wiesław Taraska

Diecezjalny Konserwator Zabytków:

 • ks. dr Michał Krawczyk

Realizowane projekty: