Informacje o diecezji

2804
Srebrny Jubileusz Diecezji Radomskiej

Diecezja Radomska została ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.

Katedra:  Katedra Opieki Najświętszej Maryi Panny (Uroczystość Rocznicy Poświęcenia: 11 czerwca).

Patron:
Św. Kazimierz, Królewicz (Uroczystość Patronalna: 4 marca)

Stolica diecezji:
Radom


Podstawowe dane:

  • obszar: 8 000 km^2
  • mieszkańców: 874 446*
  • katolików: 860 760*
  • parafii: 301
  • księży diecezjalnych: 760*
  • księży zakonnych: 99*
  • sióstr zakonnych: 325*
  • alumnów: 46**

*) Stan na dzień 1 września 2017 r.
**) Stan na czerwiec 2017 r.


Biskup diecezjalny:

Biskupi pomocniczy:


Kuria Diecezji Radomskiej

ul. J. Malczewskiego 1
PL 26-610 Radom

T: +48 48 340 62 00
F: +48 48 340 62 12

E1: kuria@radom.opoka.org.pl
E2: kuriarad@radom.opoka.org.pl
W: www.diecezja.radom.pl


Mapa diecezji:

Mapa Diecezji Radomskiej. xsp / www.diecezja.radom.pl