Informacje o diecezji

5764
Srebrny Jubileusz Diecezji Radomskiej

Diecezja Radomska została ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą „Totus Tuus Poloniae populus”.


Podstawowe dane:

  • obszar: 8 000 km^2
  • mieszkańców: 874 446*
  • katolików: 860 760*
  • parafii: 301
  • księży diecezjalnych: 760*
  • księży zakonnych: 99*
  • sióstr zakonnych: 325*
  • alumnów: 46**

*) Stan na dzień 1 września 2017 r. **) Stan na czerwiec 2017 r.
Mapa diecezji: